...
Реєструйся

Якщо святковий день збігається з вихідним. Підсумований облік робочого часу


Якщо при п’ятиденному робочому тижні святковий день збігається з вихідним днем, то вихідний переноситься на робочий, кількість днів відпочинку при цьому збільшується. Чи діє ця норма при підсумованому обліку робочого часу? У святковий день 8 березня 2010 року працівники зміни І, як і працівниками інших змін, не працювали. За затвердженим графіком змінності 10 березня 2010 року працівники зміни І повинні відпрацювати 12 годин. Чи може 10 березня 2010 року для цієї зміни бути вихідним?

Відповідаючи на це питання, необхідно уточнити формулювання відповідної законодавчої норми. У наведеному запитанні передбачається, що вихідний день переноситься на робочий. Частиною третьою статті 67 «Вихідні дні» КЗпП передбачено, що «у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого». З формулювання цієї законодавчої норми можна зробити висновок, що після святкового дня, який співпадає з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний за ним календарний, а не робочий день за графіком, як пропонується у запитанні.
Під час складання графіка змінності потрібно враховувати таке:
1. У статті 67 КЗпП не зазначено, що норма цієї статті застосовується для якогось певного виду обліку робочого часу, тому вона діє як при поденному, так і при підсумованому обліку робочого часу.
2. Щодо збільшення кількості днів відпочинку, то при законодавчо обґрунтованому перенесенні святкового дня кількість днів відпочинку збільшується. І при підсумованому обліку робочого часу відповідно зменшується норма тривалості робочого часу за обліковий період.
3. Святковий день 8 березня 2010 року припадає на понеділок, тобто не збігається з вихідним днем. Тому питання про перенесення святкового дня неправомочне.
4. Затверджений за графіком змінності як робочий день 10 березня 2010 року в цьому випадку вихідним бути не може через дві причини:
— по-перше, тому що святковий день (за понеділок) не переноситься;
— по-друге, 10 березня 2010 року не наступний календарний день після святкового (8 березня).

Консультант з організації праці та заробітної плати Станіслав СОЛОМОНОВ