Реєструйся

Заборона дискримінації: черговий крок законодавців


Прийнятим в першому читанні законопроектом пропонується визначити поняття і форми дискримінації, а також встановити заборону на дискримінаційні дії

ВР прийняла в першому читанні за основу урядовий законопроект № 10468 про основи запобігання і протидії дискримінації в Україні.

Дискримінацією пропонується визнати рішення, дії чи бездіяльності, спрямовані на обмеження або привілеї щодо окремої особи або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони роблять неможливим визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини і громадянина. Дискримінація класифікується на пряму, непряму, підбурювання до дискримінації та утисків.

Не вважається дискримінацією спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які потребують такого захисту; здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих груп осіб, якщо такі заходи є необхідними; надання пільг окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом; особливі вимоги, передбачені законом, по реалізації окремих прав осіб.

Крім того, передбачається ввести антидискримінаційну експертизу і зробити її обов’язковою для проектів законів та інших нормативно-правових актів.