Реєструйся

Закон про персональні дані змінений з метою захисту особистого життя


Прийнятий Закон спрямований на захист основних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних.

2 жовтня 2012 р. ВР внесла зміни (урядовий законопроект № 10472-1) в Закон про захист персональних даних (далі —Закон про ЗПД) щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері.

Прийнятим Законом визначено, що дія Закону про ЗПД поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться в картотеці або підлягають внесенню до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів, і не поширюється на діяльність по обробці персональних даних, яка здійснюється фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб, а також на діяльність по обробці персональних даних, здійснюваної творчим або літературним працівником, у тому числі журналістом, в професійних цілях, за умови забезпечення балансу між правом на невтручання в особисте життя і правом на самовираження.

Крім цього, розширені підстави для обробки персональних даних, до нині чинним (згода на обробку та на підставі закону) додані наступні:
– Висновок і виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних, або який укладено на користь суб’єкта персональних даних або для здійснення заходів, що передують укладанню угоди на вимогу суб’єкта персональних даних;
– Виконання власником бази персональних даних взятого на себе зобов’язання;
– Задоволення державних інтересів або виконання офіційних повноважень, покладених на власника бази персональних даних або на третю особу, якій передаються ці дані;
– Захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних.

Закон також передбачає виключення з держреєстрації баз персональних даних, ведення яких пов’язане із забезпеченням та реалізацією трудових відносин, та членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок та політичних партій. Також врегульовано питання транскордонної передачі персональних даних тощо.