...
Реєструйся

Закон про соцстрахування від нещасного випадку на виробництві не регулює відшкодування моральної шкоди, – ВСУ


Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 Жовтня 2012 розглянув справу № 6-123 цс 12, предметом якого був спір про відшкодування моральної шкоди, заподіяної членам сім’ї смертю працівника в результаті отриманого ним на виробництві професійного захворювання.

При розгляді цієї справи ВСУ зробив висновок про те, що згідно з ч. 1 ст. 2 Закону «Про загальнообов’язкове державне соцстрахування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та господарювання, у фізосіб, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності. Виходячи з цього, цей Закон не регулює правовідносини з відшкодування моральної шкоди членам сім’ї працівника, заподіяної його загибеллю внаслідок професійного захворювання, отриманого на виробництві. Такі відносини регулюються ст. 1167, 1168 ЦК України.

За інформацією прес-служби ВСУ