Реєструйся

Затверджено новий порядок перепідготовки безробітних


Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністерство праці та соціальної політики спільно з Міністерством освіти і науки наказом № 318/655 від 31 травня 2013 року затвердили новий Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби зайнятості України, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі – навчальні заклади) або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд).

Дія цього Порядку поширюється на зареєстрованих безробітних, які мають право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Професійне навчання безробітних за робітничими професіями

Строк професійної перепідготовки безробітних встановлюється на основі строків, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому робочий навчальний план та програма перепідготовки можуть бути скорочені до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у безробітного свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Тривалість навчального тижня слухача не перевищує 36 академічних годин. Навчальний (робочий) час слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства.

Професійне навчання безробітних може здійснюватися в групах або шляхом індивідуального навчання.

Професійне навчання безробітних з вищою освітою

Тижневе навчальне навантаження безробітних становить 54 години, з них аудиторних – 40 годин.

Перепідготовка здійснюється у групах чисельністю 20 – 30 осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, молодшого спеціаліста і не може призводити до підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня.

Робочі навчальні плани та робочі навчальні програми перепідготовки розробляються на основі галузевого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю, професійного стандарту з урахуванням раніше здобутого безробітним рівня освіти.

Підвищення кваліфікації безробітних здійснюється у групах чисельністю 7 – 25 слухачів.
Строк підвищення кваліфікації установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин.

Стажування безробітних

Здійснюється на замовлення роботодавців за індивідуальною програмою строком до 3 місяців, що затверджується роботодавцем і погоджується територіальним органом.

Курси цільового призначення організовуються у групах з чисельністю від 7 до 30 осіб.

Строк підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин.

Організація професійного навчання безробітних на договірних засадах

Професійне навчання безробітних організовується на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами.

Для організації професійного навчання безробітних територіальними органами укладаються у письмовій формі договори з:

– навчальним закладом (договір про професійне навчання безробітних у навчальному закладі);
– безробітним (договір про професійне навчання безробітного);
– роботодавцем (договір про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця);
– безробітним і роботодавцем (договір про професійне навчання безробітного у роботодавця).

Фінансування професійного навчання безробітних та витрат, пов’язаних з ним, здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах затвердженого бюджету.