Затверджено порядок звірки відомостей про держслужбовців-корупціонерів


Мін'юст і Нацгосслужби спільним наказом від 29.11.2012 р. № 1764/5/228 затвердили Порядок звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Згідно з документом, звірка переліку осіб проводиться щоквартально не пізніше 4 числа наступного за звітним кварталом місяця з метою підготовки для Кабміну узагальненої інформації.

Нацгосслужба не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Мін'юсту інформацію про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, що надійшла протягом звітного періоду у Нацгосслужбу, згідно із затвердженим додатком.

Мін'юст звіряє одержану інформацію з даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від Нацгосслужби інформує її про наявність у зазначеному реєстрі відомостей про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.