Реєструйся

ЗМІСТ диску “Усе про захист персональних даних. Повний комплект матеріалів для кадровика”ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ

 

 

 

Конституція України (витяг)

 

Закон України Про захист персональних даних

 

Закон України Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних

 

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою
персональних даних (витяг)

 

Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних (витяг)

 

Закон України Про інформацію

 

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

 

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних

 

Закон України Про внесення змін до розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних” щодо перенесення терміну введення в дію

 

Основи законодавства України про охорону здоров’я(витяг)

 

Закон України Про оплату праці(витяг)

 

Кодекс законів про працю України(витяг)

 

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників(витяг)

 

Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення

 

Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних

 

Порядок здійснення ДСЗПД державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

 

Порядок подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

 

Заява про реєстрацію бази персональних даних

 

Заява про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

 

 

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 

Наказ про затвердження порядку обробки персональних даних

 

Порядок обробки персональних даних у базі персональних даних

 

Згода на обробку персональних даних

 

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних

 

Зобов’язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом

 

Тексти змін, що мають бути внесені до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників

 
   

РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

 

 

 

Роз’яснення Мінюсту України від 21.12.2011 р.

 

Рекомендації Держслужби України з питань захисту персональних даних: Обов’язкові умови для прийому заяв про реєстрацію бази персональних даних

 

Лист Держслужби України з питань захисту персональних даних від 06.12.2011 р. N 09/1312-11 щодо реєстрації баз персональних даних

 

Лист Мінюсту України від 27.12.2011 р. N 14606-0-4-11/6.1

 

Рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012