...
Реєструйся

Зміст газети «Кадри і зарплата» № 1, 2017


СПЕЦВИПУСК

Відпустки 2017: правила та порядок надання, розрахунки

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ 2. ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

Тривалість основної відпустки
Тривалість додаткової відпустки
Відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, за ненормований робочий час

РОЗДІЛ 3. ІНШІ ВІДПУСТКИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням
Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням
Творча відпустка
Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустки державним службовцям
Щорічні основні відпустки державним службовцям
Додаткова відпустка державним службовцям
Порядок надання та відкликання із щорічних відпусток
Відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК

Деякі нюанси надання відпусток
Графіки відпусток
Поділ щорічної відпустки
Перенесення щорічної відпустки
Відкликання із щорічної відпустки
Розрахунок оплати відпусток
Створення резерву відпусток
Відрахування надміру виплачених сум відпускних при звільненні
Грошова компенсація за невикористані відпустки

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи

РОЗДІЛ 6. ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Відпустка за згодою сторін
Відпустки без збереження заробітної плати, що надаються обов’язково

РОЗДІЛ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ