Зміст газети «Кадри і зарплата» № 19, 2017


СПЕЦВИПУСК
Економічні методи управління охороною праці

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
УСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

РОЗДІЛ 2
НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 3
ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗА КОРДОНОМ

РОЗДІЛ 4
ВТРАТИ ВІД ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ

РОЗДІЛ 5
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 6
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Охорона праці в підприємницькій діяльності
Економічна ефективність заходів з охорони праці
Соціально-економічна ефективність
Реалізація економічних методів управління охороною праці

РОЗДІЛ 7
ВИБІР ВАРІАНТА ФІНАНСУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «ВИТРАТИ/ПРИБУТОК»

ДОДАТКИ
Додаток 1. Зразок форми протоколу з аналізу небезпечних робочих місць
Додаток 2. Зразок протоколу обстеження небезпечних робочих місць

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ