Зміст газети «Кадри і зарплата» № 7, 2019


Лариса Красовська

СПЕЦВИПУСК  
Трудова книжка: типові помилки  
ВСТУП стор. 3
РОЗДІЛ 1. ТРУДОВА КНИЖКА ЯК ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА стор. 4
РОЗДІЛ 2. ЗАПОВНЕННЯ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ стор. 5
Алгоритм оформлення трудової книжки працівникові, що працевлаштовується вперше стор. 5
Оформлення дубліката трудової книжки, якщо вона стала непридатною для подальшого використання або втрачена (загублена)  стор. 7
Оформлення дубліката трудової книжки у зв’язку з відсутністю доступу до неї стор. 9
Внесення записів до трудової книжки стор. 9
Внесення записів до розділу «Відомості про роботу» стор. 10
Внесення записів до трудових книжок працівників, що працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності стор. 14
Внесення записів до трудових книжок осіб, які відбули виправні роботи без позбавлення волі  стор. 14
Внесення записів до трудових книжок працівників, переведених на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві  стор. 16
Занесення відомостей про нагородження і заохочення стор. 16
Заповнення трудової книжки при звільненні працівника стор. 17
РОЗДІЛ 3  
ВИДАЧА ТРУДОВОЇ КНИЖКИ У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ стор. 20
РОЗДІЛ 4  
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ВИПРАВЛЕНЬ У ЗАПИСИ стор. 21
Внесення змін у записи про прізвище, ім’я, по батькові та дату народження стор. 21
Виправлення неточних та неправильних записів стор. 21
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ стор. 27