Звітувати за відрядні будуть по-іншому


Наказом Мінфіну № 1276 від 05.12.2012 р. затверджено форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання.

Згідно з наказом Мінфіну, звіт подається до кінця 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

Звіт складається платником податку (підзвітною особою), яка отримала такі кошти від підприємств усіх організаційно-правових форм або самозайнятої особи.

Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи звіту, окрім: «Звіт перевірено», «Залишок винесений (перевитрата видана) у сумі за касовим ордером», бухгалтерських проведень, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт заповнється особою, що надала такі кошти; «Звіт затверджено» підписується керівником (податковим агентом).

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З моменту набрання чинності наказом № 1276 перестане діяти попередній наказ ДПАУ від 23.12.2010 р. № 996 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання».