...
Реєструйся

Назва: Зразок запису у трудовій книжці про звільнення працівника у зв’язку із систематичним невиконанням ним своїх обов’язків без поважних причин