...
Реєструйся

«Уникаємо типових помилок в питаннях діловодства: вимоги, приклади з практики»

Діловодство охоплює всі процеси життєвого циклу документа: від його створення до знищення або передавання на архівне зберігання. Кожен із працівників установи чи підприємства причетний до якогось із цих процесів. Допущена помилка на етапі, наприклад, реєстрації або затвердження чи визначення строків зберігання може призвести до ускладнення процедури знищення або призведе до передавання мало цінних документів до архівних установ на зберігання.

На запропонованому вебінарі:

 • розглянемо зміни, що відбулись за останні роки у сфері діловодства та архівного зберігання;
 • проаналізуємо основні положення ДСТУ 4163:2020;
 • порівняємо окремі додатки, передбачені Постановою КМУ від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» та Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5;
 • переглянемо Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884: зміни від 10 лютого 2024 року в термінології та строках зберігання.

 

Ключові питання вебінару

1. Нормативно-правове регулювання сфери діловодства та архівного зберігання

 • Чому діловодство та архівне зберігання взаємопов’язані
 • Які установи передають документи до архівних установ на зберігання
 • Закони України, галузеві та державні стандарти, підзаконні акти, що регулюють цю сферу

 

 2. Як функціонує служба діловодства та архівний підрозділ

 • Створюємо службу діловодства чи призначаємо діловода: алгоритм дій
 • Складаємо та затверджуємо номенклатуру справ
 • Розробляємо та затверджуємо інструкцію з діловодства
 • Що є підставою для створення експертної комісії, які її функції
 • Архів, архівний підрозділ чи особа, що відповідає за ведення архіву: обираємо правильний варіант

 

 3. Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчої документації

 • Організаційно-розпорядча документація як один із класів управлінської документації
 • Реквізити службового документа: основні та додаткові
 • Про бланки документів і як уникнути найпоширеніших помилок під час їх розроблення
 • Накази: види, оформлення та строки зберігання
 • Службове листування: види листів та їх складення

 

Розглянемо такі документи:

 • Накази
 • Положення
 • Інструкції
 • Службові листи

 

Для кого вебінар
Лекція буде корисна для:

 • діловодів;
 • секретарів;
 • архіваріусів;
 • керівників підрозділів.

 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ