Вкладення «КАДРИ. Гарячі запитання кадровика» № 1, 2016

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Олена СТЕПАНЕНКО
Новації проекту Трудового кодексу

Заборона примусовоїпраці (ст. 4)
Захистпрацівників, якіпрацюють в Україні за трудовими договорами з іноземнимироботодавцями (ст. 8)
Трудовийдоговір (ст. 33)
Трудовафункціяпрацівника (ст. 37)
Виконання заступником керівникаобов’язків керівника (ст. 38)
Правонаступництво у трудовихвідносинах (ст. 69)
Заборона примушуванняпрацівника до звільнення за власнимбажанням (ст. 85)
Припиненнятрудовихвідносинвідповідно до ст. 102 та 103
Право на репатріацію (ст. 256)
Робота вдома (ст. 44)
Аналогія закону та аналогія права (ст. 16)
Застосуванняактівзаконодавстваоднакової юридичноїсилиуразіїхнеузгодженості (ст. 17)
Норми про працювизнаютьсяпублічними і підлягаютьоприлюдненню (ст. 18)
Звільнення за ініціативоюпрацівника (ст. 83)
Звільнення з роботи в разірозірвання трудового договору за власноюініціативою (ст. 84)
Вихіднадопомога при звільненні у зв’язку зіскороченням (ст. 87)
Відповідальність за порушеннястроківвиплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат (ст. 264)

Микола БОЙКО
Особливостіприйняття на роботу по-новому
Заборона примусовоїпраці та недопущення дискримінації у сферіпраці
Трудовийдоговір як акт про прийняття на роботу та як підстававиникненнятрудовихвідносин
Сторонитрудового договору та їхнійправовий статус
Форма, зміст і строк трудового договору

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Марія ДІДИК
Вибір кандидата на посаду менеджера з персоналу
Етап 1-й: оцінюванняситуації
Етап 2-й: формуваннязавдань і вимог
Етап 3-й: розгляд резюме
Етап 4-й: співбесіда

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень