...
Реєструйся

Вкладення «КАДРИ. Гарячі запитання кадровика» № 1, 2016

ПРОЄКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Олена СТЕПАНЕНКО
Новації проєкту Трудового кодексу

Заборона примусової праці (ст. 4)
Захист працівників, які працюють в Україні за трудовими договорами з іноземними роботодавцями (ст. 8)
Трудовий договір (ст. 33)
Трудова функція працівника (ст. 37)
Виконання заступником керівника обов’язків керівника (ст. 38)
Правонаступництво у трудових відносинах (ст. 69)
Заборона примушування працівника до звільнення за власним бажанням (ст. 85)
Припинення трудових відносин відповідно до ст. 102 та 103
Право на репатріацію (ст. 256)
Робота вдома (ст. 44)
Аналогія закону та аналогія права (ст. 16)
Застосування актів законодавства однакової юридичної сили у разі їх неузгодженості (ст. 17)
Норми про працю визнаються публічними і підлягають оприлюдненню (ст. 18)
Звільнення за ініціативою працівника (ст. 83)
Звільнення з роботи в разі розірвання трудового договору за власною ініціативою (ст. 84)
Вихідна допомога при звільненні у зв’язку зі скороченням (ст. 87)
Відповідальність за порушення строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат (ст. 264)

Микола БОЙКО
Особливості прийняття на роботу по-новому
Заборона примусової праці та недопущення дискримінації у сфері праці
Трудовий договір як акт про прийняття на роботу та як підстава виникнення трудових відносин
Сторони трудового договору та їхній правовий статус
Форма, зміст і строк трудового договору

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Марія ДІДИК
Вибір кандидата на посаду менеджера з персоналу
Етап 1-й: оцінювання ситуації
Етап 2-й: формування завдань і вимог
Етап 3-й: розгляд резюме
Етап 4-й: співбесіда