...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 1, 2016

«КАДРОВИК-ОНЛАЙН»

Інструкція-путівник:
як користуватися системою «КАДРОВИК-онлайн»

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Рожнов Віктор
Звільнення як захід дисциплінарного стягнення

Як можна підтвердити факт порушення працівником трудової дисципліни? Чи потрібна згода виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення порушника трудової дисципліни? Чи має право роботодавець звільнити вагітну жінку за систематичне невиконання трудових обов’язків?

Басмат Лідія
Ведення трудових книжок працівників. Виправляємо помилки

Як правильно зробити запис про найменування підприємства? Чи треба окремо засвідчувати печаткою записи про прийняття, переведення та звільнення працівника? Чи можна по кілька разів уносити до трудової книжки запис про призначення на іншу посаду в тій самій установі?

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

«Гарячі» новини для кадровика

Робота працівника кадрової служби передбачає повну поінформованість не лише у сфері трудового права чи кадрового діловодства, а й законодавства загалом. Саме тому у матеріалі подається коротка інформація щодо: пластикових паспортів, які громадяни України можуть отримувати у 2016 році, встановлення нового свята — дня Національної поліції України, затвердження оновленої форми податкової декларації та ін.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Бойко Микола
Чи можна застосувати заходи заохочення до працівника, котрого притягнуто до відповідальності?

Працівник 4 квітня порушив трудову дисципліну, що могло призвести до шкідливих наслідків. Того самого дня склали протокол про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а 8 квітня видано наказ про це. Наказ про заохочення на згаданого працівника видано 4 квітня. Чи мали право вносити до наказу про заохочення такого працівника? Отже, за яких умов можна притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності? На підставі яких документів установлюється факт учинення дисциплінарного проступку? З якого дня обчислюється місячний строк для застосування дисциплінарного стягнення? Чим відрізняються заходи заохочення від премії, що є складовою заробітної плати?

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати та відшкодування моральної шкоди при форс-мажорних обставинах (у період проведення антитерористичної операції)» від 11 листопада 2015 року

ДІЛОВОДСТВО

Юзова Юлія
У який строк має бути розроблена номенклатура справ? За яким принципом розміщують заголовки справ у номенклатурі? Як правильно групувати у справи положення, інструкції, накази з кадрових питань? Як замінити справи, помилково внесені до номенклатури?

Верховною Радою України 5 листопада цього року ухвалено в першому читанні проект Трудового кодексу України. Ця подія мала широкий резонанс серед кадровиків. Інтерес викликали правові норми законопроекту, які вперше з’явилися у трудовому праві, а також ті із норм, які певною мірою було змінено. Редакція журналу «Довідник кадровика» зустрілася з головою підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення про основні положення проекту. Що нам чекати від цього документа?

Загорецька Олена
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами. Положення про юридичну особу. Положення про структурний підрозділ

Які види управлінської документації належать до організаційно-розпорядчої? Які організаційні аспекти слід обов’язково врахувати при затвердженні Положення про юридичну особу? У якому порядку затверджується Положення про структурний підрозділ?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Деякі питання щодо призову на строкову службу, якщо призов було скасовано (поновлення на роботі, виплата середньомісячного заробітку, облік робочого часу)
  • Щодо мобілізації сумісників
  • Як виконати програму реабілітації, якщо вакансії для переведення на легшу роботу нема?
  • Щодо звільнення посадових осіб відповідно до Закону України «Про очищення влади»

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

Лаврухіна Наталя
Пенсії: огляд змін у 2015 році

Розглядаємо зміни щодо пенсійного забезпечення, що відбулися у низці законів, ухвалених Верховною Радою у 2015 році. Зокрема зміни торкнулися розміру пенсії, встановленої членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника, розміру «спеціальних» пенсій і пенсій відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Запроваджено новий розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2015 рік з 1 вересня 2015 року, а не з 1 грудня, як це було передбачено раніше. Змінено межу для оподаткування пенсій: до 1 січня 2015 року, оподаткуванню підлягали суми пенсії, що перевищували 10 тис. грн., у частині такого перевищення. — а як тепер? Чи збільшився страховий стаж та вік виходу на пенсію для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років?

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

  • Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 5 листопада 2015 року № 761-VI
  • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо форми повідомлення про прийняття працівника на роботу» 18 вересня 2015 року № 14209/0/14-15/13
  • Лист Міністерства соціальної політики України «Про виплату вихідної допомоги у разі звільнення працівника за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП до закінчення строку попередження» від 7 жовтня 2015 року № 420/06/186-15
  • Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення» від 9 жовтня 2015 року № 1336/13/84-15
  • Лист Міністерства юстиції України «Щодо окремих питань, пов’язаних з діями працівників під час руйнування підприємств у зоні антитерористичної операції» від 4 червня 2015 року № 5777-0-4-15/8.1