...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 10, 2016

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Юлія ПАНАСЮК
Заходи дисциплінарного впливу на працівників, що працюють за відрядною формою оплати праці
Що таке відрядна система оплати праці та які її види? Які підстави для депреміювання працівників? Які заходи дисциплінарного впливу на працівників, що працюють на відрядній системі оплати праці?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Микола БОЙКО
Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності по-новому
За які діяння державного службовця можна притягнути до дисциплінарної відповідальності? Що треба розуміти під поняттям «відсутність на службі»? Якими доказами можна підтвердити нетверезий стан державного службовця?

Тетяна БЕЗРУК
Проведення службового розслідування в органах місцевого самоврядування
За яких підстав може призначатися службове розслідування? Хто має право його призначати? У який термін проводять таке розслідування?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Наталя КОЗИНЕЦЬ
Головні аспекти ведення трудових книжок
Чи ведуться трудові книжки на студентів, які проходять стажування на підприємстві? На підставі яких документів вноситься запис до трудової книжки працівника про навчання й про службу в складі Збройних Сил України? Чи можна надіслати трудову книжку працівника поштою у разі його звільнення? Що робити працівникові, який не має доступу до своєї трудової книжки внаслідок АТО на території, де він працював?

ДІЛОВА МОВА

Валентин СОНЬКО
Ділова кореспонденція: пишемо листи правильно й переконливо
Які важливі фактори варто враховувати під час складання й оформлення ділового листа? Які основні вимоги висуваються до ділової кореспонденції із закордонними партнерами? Який порядок адресування поштових відправлень по Україні та за кордон?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Спори щодо розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Чи може працівник попередити роботодавця про намір звільнится засобами поштового зв’язку? З якого числа починається початок перебігу двотижневого строку попередження? Яким чином вносяться до трудової книжки зміни підстав звільнення?

ДІЛОВОДСТВО

Тетяна ЛАЗАРЕНКО
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами
Накази (розпорядження) про оголошення догани.
Накази (розпорядження) про оголошення подяки.
Накази (розпорядження) про надання відпустки.
Накази (розпорядження) про відрядження працівника.
Які порушення трудової дисципліни є причиною для видання розпорядчого документа про оголошення догани? З приводу яких заохочень видають кадрові накази й розпорядження? Чи вливає вид відпустки на особливість оформлення відповідного виду розпорядчого документа?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Запитайте фахівця

  • Розірвання угоди про відпрацювання після навчання й перехід на службу за контрактом
  • Оформлення відрядження на основній роботі й на роботі за сумісництвом кредитації
  • Звільнення працівниці — мешканки Криму після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку
  • Відрахування із заробітної плати при звільненні за час відпустки, наданої авансом

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій аграрної промисловості України
Що повинен знати та вміти апаратник термічного оброблення ковбасних виробів? У чому полягає зміст роботи беконника? Які споріднені професії у виготовлювача натуральної ковбасної оболонки?

Наталія ФЕДОРОВА
Новації в декларуванні доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Яка інформація зазначається у Декларації? Яким чином здійснюється подання декларації на офіційному на веб–сайті Національного агентства? Хто має подати Декларацію у термін до 30 жовтня 2016 року?

КАДРОТЕКА

Зразок наказу про прийнятття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства
Зразок наказу про звільнення у звязку з переведення працівника на інше підприємство (п. 5 ст. 36 КЗпП України)

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Юлія ПАНАСЮК, Галина БІЛОТКАЧ
Актуальні робочі ситуації
Експерти «гарячої лінії» журналу відповідають на запитання читачів.

  • Чи обов’язково на підприємстві має бути штатний розпис і яку відповідальність передбачено в разі його відсутності?
  • Яку відповідальність несе роботодавець за звільнення мобілізованого працівника?
  • Чи має право працівник, який навчається у ВНЗ, на відпустку у зв’язку з навчанням?
  • Із якої дати проводити оплату за категорію лікарю після закінчення курсів підвищення кваліфікації?
  • Чи можна звільнити одиноку матір за прогул?  

Як на підприємстві рівномірно розподілити витрати на оплату невикористаних за попередні роки відпусток?Відповіді на ці та інші актуальні питання — на сторінках журналу.

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Олександр КЛИМЕНКО
Урегулювання соціально-трудових відносин на практиці
У редакції накопичилися запитання, які торкаються соціально-трудових питань і очікують відповіді фахівця. На нашу редакційну бесіду ми запросили консультанта з питань соціально-трудових відносин Клименка Олександра Павловича. Розглядали питання, які цікавили наших читачів. Чи можна підвищити заробітну плату перукаря територіального центру 1-го класу? Чи треба проводити атестацію заслуженому артистові України, який працює на посаді артиста вищої категорії, для присвоєння йому категорії «провідний майстер сцени»? Які можуть бути наслідки, якщо в трудовій книжці працівника зазначена професія не відповідає Класифікатору професій? Чи може працівник без вищої освіти, а з освітою молодшого спеціаліста, закінчивши коледж, бути керівником структурного підрозділу?