...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 5, 2016

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

БОЙКО Микола
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні. Видача й анулювання дозволу

На підставі яких документів видається дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства? Коли роботодавцеві може бути відмовлено у видачі дозволу? У яких випадках дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства анулюється?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

БЕЗРУК Тетяна
Провадження діяльності після припинення служби в державних органах: антикорупційні обмеження

Які антикорупційні обмеження встановлені для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, котрі припинили службу? Чи визначено законодавством строки дії таких обмежень? Які наслідки настають у разі порушення встановлених обмежень?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

БАСМАТ Лідія
Додаткова робота: сумісництво посад (професій)

Як оформити на роботу сумісника й оплачувати його працю? Чи треба повідомляти фіскальні органи про прийняття на роботу такого працівника? Хто вносить запис про роботу за сумісництвом до трудової книжки працівника? Які обмеження встановлено законодавством щодо роботи за сумісництвом?

НОСІКОВ Олександр
Зміна № 4 до Класифікатора професій: кількість переходить у якість

Яких професійних угруповань торкнулася Зміна № 4? Які посади введені до КП з мистецької галузі? Які посади з’явилися після введення Зміни № 4?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

БОЙКО Микола
Оформлення особи у ВНЗ державної форми власності для надання платних освітніх послуг

Чи може ВНЗ державної форми власності для забезпечення надання ним платних послуг у сфері освітньої діяльності понад державне замовлення приймати на роботу осіб за трудовим договором? Як оформити наказ про доручення працівникові додаткової педагогічної роботи, яка не є сумісництвом? Як оформити особу на роботу за цивільно-правовим договором для забезпечення надання ВНЗ освітніх послуг?

ЛОСЬ Володимир
Особливості працевлаштування керівника підприємства, ведення його трудової книжки

На практиці виникають запитання: чи поширюються вимоги законодавства щодо ведення трудових книжок працівників на керівника підприємства? Чи може керівник працювати за сумісництвом? Хто веде трудову книжку керівника? Спершу дізнаємося, чи є керівник підприємства членом трудового колективу цього підприємства, хто має повноваження укладати з ним трудовий договір, хто видає наказ про прийняття його на роботу. Зрештою, дістанемо відповідь на запитання, чи встановлено КЗпП України, Постановою № 301 чи Інструкцією № 58 окремий порядок ведення трудових книжок керівників підприємств.

СУДОВА ПРАКТИКА

СИДОРОВА Лариса
Спори про відшкодування шкоди

Автотранспортне підприємство уклало з водієм, який перевозив товарно-матеріальні цінності, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Під час інвентаризації виявлено перевитрати пального на автомобільному транспорті й з’ясовано, що це сталося з вини водія. АТП звернулося до суду з позовом до водія про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної підприємству і просило з нього стягнути вартість матеріальної шкоди, завданої ним як працівником підприємству. Отож, чи можна укласти договір про повну матеріальну відповідальність з водієм і чи несе він матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди?Простежимо, як цю справу розглядав суд.

ДІЛОВА МОВА

СВИРИДЮК Анна
Пишемо грамотно: лексика та звертання

Як правильно: «ряд» чи «низка»? Чому потрібно писати «стати в пригоді»? Як не помилитися, звертаючись до особи в листах?

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

КЛИМЕНКО Олександр
Банк посадових інструкцій для «екзотичних» посад. Бізнес-розвідник

У яких сферах діяльності передбачається робота бізнес-розвідника? Сама назва посади такого фахівця підказує нам, що основним його завданням є збирання та обробка потрібних даних з різних джерел у межах законодавства для ухвалення управлінських рішень задля підвищення конкурентоспроможності комерційного підприємства. А якщо на підприємстві нема структурного підрозділу із бізнес-розвідки, які фахівці є близькими до бізнес-розвідника за характером обов’язків?

ДІЛОВОДСТВО

ЮЗОВА Юлія
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Надання щорічних відпусток

Хто має право на щорічні відпустки? Як правильно оформити графік відпусток? У який строк роботодавець має повідомити працівника про початок відпустки? Як обліковувати відпустки?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Про надання гарантій працівникам, призваним на строкову військову службу до 11 червня 2015 року
  • Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни
  • Надання відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО
  • Чи має право особа на відпустку згідно зі статтею 19 Закону «Про відпустки»?
  • Щодо дати надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
  • Дата виходу на роботу після хвороби у разі перенесення робочого дня

УСЕ ПРО ПЕНСІЇ

ЛАВРУХІНА Наталя
«Наукові» пенсії: огляд змін у 2016 році

Які умови та порядок призначення пенсій для наукових (науково-педагогічних) працівників? Як обчислюється заробітна плата для призначення пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника? Які особи мають право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIIІ?

КАДРОТЕКА

  • Зразок наказу про прийняття на роботу за контрактом
  • Зразок наказу про звільнення у зв’язку із закінченням строку дії контракту