...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 6, 2016

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

КАДРОВИК РОКУ’2015

На VII Всеукраїнських кадрових зборах визначили переможців конкурсу «Кадровик року’2015»

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

СОЛОМОНОВ Станіслав
Зниження кваліфікаційних розрядів
До чого може призвести грубе порушення технологічної дисципліни? Коли допускається зниження розряду внаслідок виявленої недостатньої кваліфікації? Згідно з якими нормами КЗпП можливе зниження розрядів?

БАСМАТ Лідія
Додаткова робота: суміщення посад (професій)
Як оформити наказ про встановлення суміщення посад? Чи треба повідомляти про його встановлення фіскальні органи? Чи надається працівникові щорічна відпустка за суміщуваною посадою? Які обмеження встановлено законодавством щодо суміщення посад?

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

БІЛОТКАЧ Галина
Актуальні запитання

Як оформити учнів для проходження виробничої практики на підприємстві? Чи має право працівник, який працює на 0,5 ставки, на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день? Як обчислити розмір компенсації за невикористану щорічну відпустку викладачеві?

ДІЛОВА МОВА

СОНЬКО Валентин
Пишемо грамотно: прізвища й імена по батькові

Які труднощі виникають під час написання імен і прізвищ у ділових документах? Як звернутися до особи, коли треба використати лише ім’я по батькові?

СУДОВА ПРАКТИКА

СИДОРОВА Лариса
Спори щодо звільнення у разі втрати довір’я

За наявності яких умов власник може звільнити працівника як такого, що втратив довір’я? Що треба розуміти під поняттям «безпосереднє обслуговування грошових цінностей»? На що відповідачі мають звернути увагу суду під час розгляду справи за позовом про поновлення на роботі працівника, звільненого на підставі пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП України?

ДІЛОВОДСТВО

ЗАГОРЕЦЬКА Олена
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами. Наказ (розпорядження) з основної діяльності юридичної особи. Наказ (розпорядження) з адміністративно-господарських питань

Які зовні відмінні ознаки у розпорядчих документів з основної діяльності й адміністративно-господарських питань? Як правильно організувати погодження розпорядчого документа?

ЮЗОВА Юлія
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Надання щорічних відпусток

Як правильно оформити наказ про надання відпустки? У яких випадках працівника можна відкликати з відпустки? Хто має право на грошову компенсацію за невикористану відпустку?

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

КЛИМЕНКО Олександр
Як розробити посадову інструкцію, якщо нема затвердженої кваліфікаційної характеристики професії. Рекомендації

Як діяти, якщо треба увести до штатного розпису підприємства нові посади з приведенням їх у відповідність до Зміни № 2 і Зміни № 3 до КП? На основі яких документів розробляються посадові інструкції? Як творчо підходити до розробки посадової інструкції?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Установлення гнучкого режиму робочого часу
  • Надання додаткової соціальної відпустки за двома підставами
  • Пільги багатодітному батькові
  • Оплата листка непрацездатності,  виданого в період щорічної відпустки
  • Обчислення страхового стажу для оплати лн працівниці, яка перед настанням страхового випадку не мала заробітку з поважних причин
  • Щодо введення до штатного розпису ПТНЗ посади «Методист навчальної частини»

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ЛАЗОРЕНКО Олександр
Листки непрацездатності, видані у Донецькій і Луганській областях після 1 грудня 2014 року

Чи можуть бути підставою для призначення матеріальної допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування листки непрацездатності, видані після 1 грудня 2014 року? Який строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи? Як надається матеріальне забезпечення, якщо застрахована особа не має трудової книжки чи довідки про нараховану заробітну плату?

КАДРОТЕКА

  • Зразок наказу про прийняття на роботу на час виконання певної роботи 93
  • Зразок наказу про звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)