...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 7, 2016

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

Робочі ситуації кадровика. 20 актуальних запитань учасників VII Всеукраїнських кадрових зборів — 2016

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні. Укладення трудового договору
Як оформити трудовий договір з іноземцем? Що має бути зазначено в наказі про прийняття на роботу? Чи ведуть трудову книжку на іноземця?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Безрук Тетяна
Одержання подарунків державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування: антикорупційні обмеження
Які обмеження щодо одержання подарунків установлено антикорупційним законодавством? Які подарунки можуть приймати державні службовці?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Басмат Лідія
Додаткова робота: тимчасове заступництво
Як оформити тимчасове заступництво? Чи треба вносити відповідний запис до трудової книжки працівника? Як оплачувати працю такого працівника і здійснювати табелювання? Чи має він право на окрему щорічну відпустку за «тимчасовою» посадою?

Васильова Зоя
Деякі особливості звільнення працівника за власним бажанням, зокрема останнім днем відпустки
Чи може бути усна заява працівника щодо розірвання трудового договору підставою для видання наказу? Коли треба видати наказ про звільнення, якщо працівник захворів під час двотижневого строку попередження й хворіє після його закінчення? За яких обставин роботодавець зобов’язаний звільнити працівника за власним бажанням у день, коли він просить?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Киба Володимир
Установлення робочої зміни тривалістю до 24 годин
Чи можна за рішенням трудового колективу закладу охорони здоров’я встановити тривалість робочої зміни до 24 годин? У кожному конкретному випадку питання щодо встановлення працівникові робочої зміни вказаної тривалості має вирішуватися лише за згодою працівника і профспілкового органу. Чи потрібна така згода, якщо працівник не є членом профспілкового органу.

ДІЛОВА МОВА

Сонько Валентин
Старейдевнебуття, або Перейменування назв поселень та вулиць
У чому полягають лінгвістичні труднощі з перейменуванням населених пунктів? Чи має підприємство переоформлювати документи, якщо змінилася назва вулиці? Де можна отримати офіційну інформацію про перейменування та правильність написання назв вулиць?

СУДОВА ПРАКТИКА

Сидорова Лариса
Спори що до звільнення у зв’язку зі скороченням штату працівників
Які працівники мають переважне право залишитися на роботі в разі скорочення штату? У який строк працівника попереджають про звільнення за вказаною підставою? Чи зобов’язаний роботодавець, перш ніж звільнити працівника, запропонувати йому роботу на цьому підприємстві?

ДІЛОВОДСТВО

Юзова Юлія
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Атестація працівників підприємства
З якою метою атестують працівників? Які працівники не підлягають атестації? На підставі яких документів розробляють положення про проведення атестації і як його оформляють?

Загорецька Олена
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами. Спільний розпорядчий документ з основної діяльності двох юридичних осіб одного рівня
Як правильно підписати й зареєструвати спільний розпорядчий документ? Чи треба в спільному розпорядчому документі підписи посадових осіб засвідчувати відбитком печатки?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Запитайте фахівця
Чи потрібен запит ПФУ для видачі на підприємстві довідки про заробітну плату?
Гарантії та компенсації для лікарів, які підвищують кваліфікацію в закладі післядипломної освіти за основним місцем роботи чи за сумісництвом
Графік роботи й відпочинку працівниці, яка має дитину до трьох років
Викладацька (педагогічна) робота керівників за сумісництвом
Надання інформації на адвокатський запит

ОХОРОНА ПРАЦІ

Лисюк Микола
Організація працеохоронних заходів службою охорони праці
Хто на підприємстві виконує функції служби охорони праці? Чим закріпити покладення обов’язків з охорони праці? Якими правами на підприємстві наділено службу охорони праці? Що мається на увазі під стилем роботи фахівця з охорони праці?
КАДРОТЕКА

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Панасюк Юлія, Білоткач Галина
Актуальні робочі ситуації

Відповіді на гарячі запитання щодо надання відпусток працівникам, особливостей звільнення, надання грошових компенсацій та складних моментів, пов’язаних з мобілізацією, від експертів редакції

 ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ 

Пономарьова Наталія
Біометричні документи — потреба сьогодення

Нове законодавство України передбачає запровадження оформлення й видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документа. Як отримати такий паспорт та які новації очікують громадян України — йдеться в матеріалі з головним спеціалістом Управління Державної міграційної служби в Київській області

Маліночка Дмитро
Публічні виступи та презентації для працівників кадрових служб. Секрети ораторської майстерності

Хтось володіє мистецтвом красномовства, а для когось кожен публічний виступ схожий на тортури. Як змінити ситуацію? Чи можна навчитися впевнено виступати перед публікою? Професійними секретами ділиться тренер з ораторської майстерності