...
Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 8, 2016

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ДАЙДЖЕСТ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА

Котяш Олег
Найважливіші зміни законодавства: І півріччя 2016 року
Протягом першого півріччя 2016 року відбулося чимало змін в нормативному законодавстві України, які мають важливе значення в щоденній роботі кадровиків

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Безрук Тетяна
Сумісництво та суміщення посади державного службовця з іншими видами діяльності: антикорупційні обмеження
Які обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності встановлено антикорупційним законодавством? Якою додатковою оплачуваною діяльністю можуть займатися державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування? Яку відповідальність передбачено законодавством за порушення вказаних обмежень?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Басмат Лідія
Додаткова робота: розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт
Як оформити наказ про збільшення обсягу виконуваних робіт? Чи треба повідомляти про доручення працівникові такої додаткової роботи фіскальні органи? Чи можна оформити розширення зони обслуговування без установлення доплати? Чи треба вносити зміни до штатного розпису?

Васильова Зоя
Трудовий та цивільно-правові договори: відмінність і правові наслідки
Які відмінності між трудовим та цивільно-правовим договором? Які є види цивільно-правових договорів? Які особливості укладання трудових та цивільно-правових договорів?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Коновалова Олена
Чи передбачено направлення повідомлення до органів фіскальної служби з прийняттям студентів на практику?
На підприємство прийшли практиканти: студенти ВНЗ та учні ПТНЗ. Чи треба подавати звіт про їхнє зарахування на практику у фіскальну службу?

ДІЛОВА МОВА

Сонько Валентин
Розділові знаки в офіційно-діловій писемній мові
Які пунктуаційні норми регулюють вживання розділових знаків в українській писемній офіційно-діловій мові? Які розділові знаки, вживані за граматичним принципом, є обов’язковими? За яким принципом і на основі чого ставлять розділові знаки?

ДІЛОВОДСТВО

Юзова Юлія
Правильнеоформленнякадровихдокументів: уникаємотиповихпомилок. Атестація працівників підприємства
Хто має входити до складу атестаційної комісії? Як оформити наказ про проведення атестації? Як скласти характеристику на працівника?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Запитайте фахівця

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Лазоренко Олександр
Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
Хто має право видавати листки непрацездатності? На підставі яких документів їх видають? Як отримати ЛН поза місцем проживання? Як має діяти роботодавець, якщо ЛН утрачено на підприємстві після його оплати?

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Носіков Олександр
Описи сучасних професій аграрної промисловості України
Чому потрібно знати, як оформляється професіограма? Чому інформація, що міститься у професіограмах, є актуальною? Яка головна функція і зміст роботи техніка-технолога з виробництва м’ясних продуктів?

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

ПАНАСЮК Юлія
Актуальні робочі ситуації
Відповіді на «гарячі» запитання щодо трудової книжки переселенця із зони проведення АТО, звільнення в останній день відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, звільнення за прогул жінки яка має двох неповнолітніх дітей, встановлення дня фактичної демобілізації працівника.

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

МАЦЕНКО Тамара
Робочий час медиків
Праця медичних працівників пов’язана із особливим характером роботи через підвищене нервово-емоційне та інтелектуальне навантаження. В Україні норми робочого часу для медичних працівників затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2006 року № 318, які діють дотепер.

ГАВРИЛЕНКО Лідія
Оплата праці медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу
В галузі охорони здоров’я проведено реформування первинної медико-санітарної допомоги створенням мережі центрів первинної медичної допомоги, до складу яких приєдналися структурні підрозділи поліклінік, амбулаторій та дільничих лікарень, що вплинуло на оплату праці медичних працівників.

ФАРМАГЕЙ Олександр
Про що говорить підпис людини
Для працівників кадрових підрозділів і структур під час аналізу почерку та підпису зазвичай найцікавішою є інформація про характер людини, сильні й слабкі сторони її натури, здібності й схильності. Вирішує цю проблему графологія. В інтерв’ю з психологом — практиком акцентуємо увагу на практичних аспектах застосування графології і психографології, які дадуть змогу кадровикам розширити знання щодо способів вивчення особистості.