Реєструйся

Журнал «Довідник кадровика» № 9, 2016

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

ПАНАСЮК Юлія, КОЗИНЕЦЬ Наталя, БІЛОТКАЧ Галина
Актуальні робочі ситуації
Експерти «гарячої лінії» журналу відповідають на запитання читачів.
Що робити, якщо працівник відмовляється надати письмове пояснення з приводу відсутності на роботі протягом дня?
Чи правомірно буде в наказі про звільнення дописати: «З розрахунком заробітної плати ознайомлений і претензій не маю»?
Який код КП мають посади «заступник генерального директора» та «заступник генерального директора з адміністративних питань»?
Що робити, коли назва посади працівника не відповідає назві в КП?
Який строк звернення працівника до комісії по трудових спорах?
Як виправити помилку в повідомленні про прийняття працівника на роботу.
Відповіді на ці та інші актуальні питання — на сторінках журналу.

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

УСЕНКО Олена
Щодо організації режимів праці, відпочинку та норм праці працівників
На практиці часто виникають запитання щодо порядку надання щорічних додаткових відпусток, додаткових відпусток державним службовцям, відпусток окремим категоріям ветеранів війни; застосування підсумованого обліку робочого часу; перенесення робочих днів з метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів. Про ці та інші питання поговоримо з експертом із трудового права.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

БОЙКО Микола
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні.Оплата
праці. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Звільнення
В якій валюті виплачувати заробітну плату іноземцеві? Чи підлягають іноземні працівники загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на території України? Як оформити наказ про звільнення іноземця?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

БЕЗРУК Тетяна
Спільна робота близьких осіб у державних органах та органах місцевого самоврядування: антикорупційні обмеження
Які обмеження щодо спільної роботи близьких осіб установлено антикорупційним законодавством? Хто є близькими особами? Що таке «пряме підпорядкування»? Яких заходів треба вжити, аби усунути порушення обмеження щодо роботи близьких осіб?

БОЙКО Микола
Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності по-новому. Що таке «державна служба»? Хто може мати статус державного службовця? У чому полягає дисциплінарна відповідальність? Що є суб’єктивною стороною дисциплінарного проступку? Чи можна притягнути до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який учинив певні протиправні діяння з необережності?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

РОЖНОВ Віктор
Випробування за новими правилами
Чи зазначається в трудовій книжці працівника в записі про прийняття на роботу умова про випробування? Чи зазначаються в наказі про прийняття на роботу основні та додаткові умови трудового договору? У якому документі закріплюється вимога про випробування?

ПАНАСЮК Юлія
Правове регулювання роботи за сумісництвом
Чи має право роботодавець вимагати від працівника­сумісника надати йому трудову книжку? На якій підставі можна зробити запис у трудову книжку про роботу за сумісництвом? Для яких працівників установлено обмеження на роботу за сумісництвом? Чи регламентується тривалість роботи працівників за сумісництвом?

НОСІКОВ Олександр
Зміна № 5 до «Класифікатора професій»
Які нові професійні назви робіт з’явилися в КП? Які професійні назви робіт було змінено? Які професійні назви робіт скасовано?

ДІЛОВА МОВА

СОНЬКО Валентин
Ділова кореспонденція: пишемо листи правильно й переконливо
Скільки існує варіантів класифікації ділових листів і які ознаки лежать у їхній основі? Які важливі фактори варто враховувати під час складання й оформлення ділового листа? Чи потрібна кома після словосполук «з подякою», «з повагою» в ділових листах?

СУДОВА ПРАКТИКА

СИДОРОВА Лариса
Спори щодо звільнення працівника за власним бажанням (якщо роботодавець не виконує вимог законодавства про працю)
Чи має право роботодавець відмовити працівникові у звільненні на підставі частини третьої статті 38 КЗпП? У який строк працівник може звернутися до суду із заявою про вирішення трудового спору? У яких випадках поновлюється пропущений строк звернення до суду?

ДІЛОВОДСТВО

ЗАГОРЕЦЬКА Олена
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами. Накази (розпорядження) з кадрових питань (особового складу). Індивідуальний розпорядчий документ з кадрових питань
Чим відрізняється індивідуальний кадровий наказ (розпорядження) від зведеного? Які документи можуть бути підставою для підготовки та видання кадрових наказів (розпоряджень)? Де має бути прописана система літерних індексів?

ЮЗОВА Юлія
Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок. Атестація працівників підприємства
Яких умов треба дотримуватися, проводячи атестацію? Як правильно оформити протокол засідання атестаційної комісії? Що зазначають в атестаційному листі? У який строк працівника повідомляють про результати атестації?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Запитайте фахівця

  • Як обчислити розмір компенсації за невикористану щорічну відпустку завідувачу кафедри?
  • Як табелювати працівників, у яких різна тривалість робочого дня протягом тижня?
  • Чи треба зазначати спеціалізацію лікаря в штатному розписі?
  • Чи мають право на надбавку за вислугу років директори навчально­наукових центрів і якої тривалості надавати їм щорічну основну відпустку?
  • Як виправити запис про роботу в трудовій книжці працівника?

КАДРОТЕКА

  • Зразок наказу про прийняття на роботу за сумісництвом
  • Зразок наказу про звільнення у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника,
    який не є сумісником