...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 1, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА 
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
PRIME-ТЕМА
Ольга Стахів
Оголошення про вакансію: як правильно його оформити і де розмістити?

Нині на ринку праці бракує працівників певних професій (посад). Наприклад, на заповнення вакансії водія навантажувача можна витратити до 3 місяців, а зварника чи електрика — іще більше, не кажучи вже про технолога,енергетика чи, наприклад, інженера-електроніка. Кожне підприємство вирішує цю проблему самостійно.

Тетяна Пашкіна
Як прописати в оголошенні деякі обмеження щодо вимог до кандидатів на посаду і при цьому уникнути дискримінації

Законодавством заборонено вказувати в оголошенні про вакансію вимоги, які мають ознаки дискримінації (зокрема, щодо віку, статі, релігійних переконань тощо). А як тоді бути роботодавцеві, коли він «бачить» на відповідній посаді особу певного віку чи статі?

Вакансія: правила трьох складових оголошення

Для того щоб спростити собі життя під час формування вакансії, можна скористатися професіограмами — на сторінках журналу ми вже опублікували понад 100 описів професій та посад.

Професіограма — повний опис особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які вона ставить перед людиною.

Лариса Красовська
Захист персональних даних, що містяться в резюме

• Хто обробляє персональні дані?
• Які персональні дані обробляти заборонено?
• Що потрібно враховувати, складаючи Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників?

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

Наталія Лук’янчук
Коли потрібна згода профспілки?

• Чи погоджують із профспілкою правила внутрішнього трудового розпорядку?
• Чи потрібно погоджувати із профспілкою трудові договори?
• Чи потрібна згода профспілки на роботу у вихідні дні?

В’ячеслав Коломійчук
Цифровий підпис: переваги та процедура отримання

• Що таке «електронний підпис»?
• Що можна робити за допомогою ЕЦП?
• Як отримати ЕЦП?
• Які є види ЕЦП?

Олександр Клименко​​​​​​​
Як внести нову професію до КП

• До якого органу має звернутися підприємство для внесення нової професії до КП?
• Які документи воно має надати?
• Чи може працівник ініціювати внесення відповідних змін і доповнень до КП?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА
Галина БІЛОТКАЧ 

Запитання гарячої лінії
• Які документи має надати одинокий батько для оформлення додаткової соціальної відпустки?
• Чи можна видати наказ про звільнення працівника у зв’язку зі смертю пізніше, якщо стало відомо, що він помер кілька місяців тому?
• Чи зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, періоди відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами і для догляду за хворим рідним по крові?
• Чи продовжуватиметься дія дисциплінарного стягнення у разі переведення працівника на іншу роботу на цьому самому підприємстві?
• Військкомат вимагає, щоб підприємство при поданні списків військовозобов’язаних зазначало їхні мобільні телефони. Яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо працівники відмовляться надати такі відомості?
• Чи мають право учасники бойових дій на додаткову оплачувану відпустку на роботі за сумісництвом?
• Чи можна прийняти на роботу студента денної форми навчання без РНОКПП?
• Як прийняти на роботу аспіранта: за сумісництвом чи на основне місце роботи?
• Чи буде правомірним надання учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорій 1 і 2 додаткової відпустки у робочих днях?
• Чи має право роботодавець звільнити працівника, якому встановлено інвалідність?

КАДРОАУДИТ
Вікторія Ліпчанська
Дії кадрової служби при збільшенні заробітної плати

• Що таке мінімальна заробітна плата?
• Для чого повідомляти працівника про підвищення заробітної плати?

НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

Микола Бойко

Працівник — особа з інвалідністю не справляється з посадовими обов’язками: звільняємо?

Працівника було прийнято на роботу зі строком випробування 3 місяці. З виконанням посадових обов’язків він не справляється. На якій підставі можна звільнити такого працівника, якщо він має інвалідність?

МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА
Юрій Васильєв
Працівник уклав новий контракт про проходження військової служби: чи можна його звільнити?

Працівник 18 серпня 2017 року був призваний на військову службу за призовом осіб офіцерського складу до Збройних Сил України. 6 листопада 2018 року він уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах офіцерського складу терміном на 1 рік. 19 вересня 2019 року працівник знову уклав відповідний контракт терміном на 1 рік. Чи є підстави для звільнення такого працівника і прийняття на його місце іншого?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Олександр Носіков
Описи сучасних посад і професій

• Муляр
• Тесляр
• Футерувальник (кислототривник)

ТРУДОВІ СПОРИ
Ганна Лисенко

Рішення про поновлення на роботі: виконуємо негайно чи чекаємо апеляції?

• Що слід розуміти під негайним виконанням судового рішення про поновлення працівника на роботі?
• Які дії має виконати роботодавець у разі отримання такого рішення?
• Чи передбачена відповідальність за затримку виконання судового рішення?

КЕЙСИ ВІД ФАХІВЦЯ

Станіслав Соломонов

Підсумований облік робочого часу: нормативне регулювання

• Яке місце посідає підсумований облік робочого часу в організації праці і чим він відрізняється від щоденного?
• Як регулюється застосування підсумованого обліку робочого часу на законодавчому рівні?
• Чи є методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу?
• Як регулюється застосування підсумованого обліку робочого часу на локальному рівні?
• Як правильно встановити режим підсумованого обліку робочого часу на підприємстві?
• Яку відповідальність передбачено законодавством за порушення порядку застосування підсумованого обліку робочого часу?

ІНФОТЕКА
Професія чи посада?
КАДРОКОНСПЕКТ
Прожитковий мінімум 2020
Штрафи за порушення трудового законодавства у 2020 році

Придбати