...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 1, 2021

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА 
✔  МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
PRІME-ТЕМА

 • Станіслав Соломонов. Ненормований робочий день: регулювання та практика

— Ненормований робочий день може охоплювати до чверті працівників промислового підприємства. Це і керівники, і професіонали, і фахівці, і технічні службовці, і водії службових легкових автомобілів. Однак рівень нормативного регулювання цього режиму не відповідає широті його застосування. Розглянемо регулювання режиму роботи з ненормованим робочим днем і застосування його на практиці.

✔ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

 • Галина Білоткач. Пільги для донорів від роботодавця

— Що нового в законодавстві про донорство?
— Що змінилося у компенсації витрат, пов’язаних із здійсненням донорства?
— Яку відповідальність передбачено за порушення прав донорів?

КОРИСНИЙ ДОКУМЕНТ

 • Наказ про звільнення від роботи працівника у зв’язку з даванням крові і надання додаткового дня відпочинку 
 • Євген Баштецький. Виконання обов’язків за вакантною посадою керівника

— Чи можна призначити працівника виконувачем обов’язків за вакантною посадою без звільнення його від основних трудових обов’язків?
— Чи визначено законодавством строк такого призначення?
— Як здійснюється оплата праці працівника?

 • Наталія Лук’янчук. Переміщення працівника у зв’язку із перейменуванням структурного підрозділу

— Що робити кадровій службі, якщо потрібно внести зміни до структури та штатного розпису підприємства?
— Чи вважається перейменування структурного підрозділу зміною істотних умов праці?
— Як внести записи до трудової книжки про переміщення працівника?

 

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 • Галина Білоткач. Запитання гарячої лінії

— Чи буде порушенням складання графіка відпусток пізнішою датою, після 5 січня?
— Чи можна звільнити працівника-пенсіонера без заяви про звільнення?
— Чи має право працівник — учасник АТО на додаткову відпустку за 2019–2020 роки, якщо в цей період він проходив військову службу за контрактом?
— Чи можна звільнити працівника на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП у зв’язку зі скороченням штату достроково?
— Чи можна направити у відрядження неповнолітнього працівника віком 17 років?
— Як оформити відсутність на роботі працівника-сумісника, якщо за основним місцем роботи його направляють на курси або у відрядження?
— Чи потрібно подавати до Державної податкової служби України повідомлення про прийняття на роботу працівника в порядку переведення з іншого підприємства?
— Чи можна надати працівникові щорічну основну відпустку на вихідні дні?
— Як правильно оформити проходження практики на підприємстві студентом закладу вищої освіти очної форми навчання? Чи матиме він право вимагати робоче місце на підприємстві
після завершення навчання в цьому закладі?
— Як правильно обчислити працівникові розмір грошової компенсації за невикористану щорічну основну відпустку при звільненні за період роботи з 11 листопада до 29 грудня 2020 року, якщо тривалість відпустки становить 24 календарних дні?
— Як правильно визначити кількість днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті, у разі, коли листок непрацездатності видано на період з 29 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року?

✔ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Світлана Цимбалюк. Відрядження за кордон: порядок оформлення, терміни, ризики для роботодавця

— На який строк працівника можна направити у відрядження за кордон?
— Як правильно оформити відрядження?
— Чи виплачуються добові за час затримки у відрядженні?

✔ НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

 • Ганна Лисенко. Виклик до суду, прокуратури, військового комісаріату — поважна причина прогулу?

— Що можна віднести до поважних причин відсутності працівника на роботі?
— Як довести перебування працівника в судовому засіданні, якщо він не отримував повістки чи ухвали суду?
— Чи може візит працівника до суду за власною ініціативою бути поважною причиною прогулу?

 

✔ СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

 • Олена Загорецька. Номенклатура справ у системі електронного документообігу

— Скільки номенклатур справ має бути в установі, де створюються і формуються у справи електронні та паперові документи?
— Якими нормативно-правовими актами слід керуватися під час розроблення номенклатури справ?
— Як виглядає електронна номенклатура справ у системі електронного документообігу?

 • Наталія Лук’янчук. Особова картка працівника: про головне

— Хто має заповнювати особову картку?
— На підставі яких документів її заповнюють?
— Чи може роботодавець надати працівникові копію особової картки?

МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 • Юрій Васильєв. Ведення військового обліку на підприємстві: законодавчі підстави

— Обов’язок підприємств вести облік військовозобов’язаних і призовників серед працівників, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, забезпечувати вчасне прибуття працівників, яких залучають до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин, сприяти військовим комісаріатам у їхній роботі в мирний час та під час мобілізації, а також працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків у військовому резерві.

 

✔ ІНФОТЕКА

 • Змінено порядок видачі листка непрацездатності
 • У новий рік з оновленою звітністю 

✔ КАДРО КОНСПЕКТИ

 • Сумісництво. Частина I. Законодавче регулювання. Визначення. Види. Подання повідомлення
 • Сумісництво. Частина II. Обмеження

Придбати