Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 10, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 

PRIME-ТЕМА
Оксана Каманова
Звільнення працівника в порядку переведення 
• Чим відрізняється переведення на іншу роботу від переведення на інше підприємство?
• Хто може ініціювати переведення?
• Чи може працівник відмовитися від переведення на інше підприємство?
• Які переваги і недоліки переведення для роботодавців?

Ольга Стахів
Чи може бути перерва у роботі працівника у разі його переведення на інше підприємство?  
Працівника переводять на інше підприємство. Чи може бути розрив у часі між звільненням і прийняттям на роботу на нове підприємство у разі звільнення у порядку переведення?

Світлана Цимбалюк
Особливості виплати компенсації за невикористані відпустки в разі переведення
Посадова особа у лютому 2019 року була переведена на вищу посаду з однієї установи в іншу. Кошти за невикористані від пустки (2014–2018 роки) були перераховані на рахунок установи, до якої переведено працівника. Особа пропрацювала 8 місяців і вирішила звільнитись. Як правильно виплатити компенсацію за невикористані
відпустки? Чи потрібно розділяти кошти на депоновані (перераховані з іншої установи) та зароблені на новому місці роботи чи виплатити всі кошти за новою посадою?
 
ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ
Зоя Васильова
На підприємстві нема профспілки: які рішення погоджуємо з представниками трудового колективу?
На підприємстві нема профспілкової організації. Законодавець вимагає погоджувати деякі рішення з виборним органом первинної профспілкової організації, а якщо такий орган відсутній — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом, чи вільно обраними представниками працівників. Які саме питання мають вирішуватися спільно із профспілками, а які — з вільно обраними представниками працівників (трудового колективу)?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА
Галина Білоткач
Запитання гарячої лінії
— Чи потрібно подавати до Державної податкової служби України повідомлення про прийняття на роботу керівника підприємства?
— Чи обов’язково на підприємстві має бути штатний розпис?
— Якої тривалості надавати щорічну основну відпустку логопеду закладу охорони здоров’я?
— У період карантину підприємство не зупиняло своєї діяльності та продовжує працювати й нині. Чи мають оплачуватися «лікарняні» працівникам, якщо їхня хвороба не пов’язана з коронавірусом?
— Чи можна застосувати до професійної назви роботи «Сторож» похідне слово «Старший»?
— Працівник підприємства, який 2 роки перебував на лікуванні у зв’язку з онкологічним захворюванням, помер. Чи зараховується цей період до стажу роботи для розрахунку грошової компенсації за щорічну основну відпустку?
— Чи виплачується грошова компенсація за невикористані додаткові відпустки учасникам бойових дій при звільненні?
— Як зняти догану?
— Чи вноситься до трудової книжки працівника запис про переведення його на іншу постійну роботу з установленням неповного робочого тижня?
— Чи вноситься до трудової книжки працівника запис про строковий характер трудового договору?
— Чи можна надати працівниці відпустку без збереження заробітної плати для догляду за онкохворою дитиною?
— Чи можна надати працівникові частину щорічної відпустки тривалістю 2 календарних дні в суботу та неділю?
— Чи можна укласти з особою, що не має військового квитка, цивільно-правовий договір (договір підряду)?
— Чи можна працівника прийняти на роботу на 1 год., а в штатному розписі зазначити 0,125 штатної одиниці?
— Працівники працювали в нічну зміну у святковий день. Як провести оплату?
— Чи може роботодавець відмовити працівникові в установленні
неповного робочого дня або тижня?

НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ
Лариса Красовська
Працівник відсутній на роботі в день звільнення: дії кадровика 
Працівник звільняється за власним бажанням. У день звільнення він не вийшов на роботу. Чи можна в табелі обліку використання робочого часу проставити невихід і звільнити працівника з виконанням вимог статті 116 КЗпП?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА
Сергій Кравцов
Зміна № 9 до Класифікатора професій: що змінилося?
Нещодавно, наказом Мінекономіки від 18 серпня 2020 року № 1574, затверджено Зміну № 9 до Національного класифікатора ДК 003:2010 (Зміна № 9). На перший погляд, документ не відрізняється від попередніх. Але це тільки на перший погляд. Які ж нововведення передбачено Зміною № 9 і як з огляду на них має діяти кадровик?

КАДРОВИКЙ ПРОФІЛЬ
Сергій Кравцов
Керівник внутрішнього аудиту: як підібрати назву посади
На роботу приймають керівника внутрішнього аудиту. Як правильно підібрати професійну назву посади відповідно до КП?

ОХОРОНА ПРАЦІ
Микола Бойко
Як задокументувати відсутність потреби в атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві? 
На невиробничому підприємстві (кількість працівників понад 50 осіб) нема посад, для яких нормативними документами передбачено встановлення пільг та компенсацій за шкідливі чи важкі умови праці. Відповідно, атестацію робочих місць за умовами праці проводити не потрібно. Як правильно це оформити?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Тетяна Тимошек
Описи сучасних посад і професій 
• Продавець (з лотка)
• Продавець непродовольчих товарів (на ринку)
• Продавець продовольчих товарів (на ринку)
• Касир (в банку)
• Касир (на підприємстві, в установі, організації)

КЕЙСИ ВІД ФАХІВЦЯ
Станіслав Соломонов
Підсумований облік робочого часу: неминучі надурочні роботи 
КЕЙС 1. Що таке неминучі надурочні роботи і коли вони застосовуються?
КЕЙС 2. Як документується застосування неминучих надурочних робіт для окремих працівників на весь обліковий період?
КЕЙС 3. Як документується зміна облікового складу бригади
при неминучих надурочних роботах?

ІНФОТЕКА
Фемінітиви: утворюємо правильно 

КАДРОКОНСПЕКТ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ: ЯК КОРИСТУВАТИСЯ. Частина I
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ: ЯК КОРИСТУВАТИСЯ. Частина II
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ: ЯК КОРИСТУВАТИСЯ. Частина III
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ: ЯК КОРИСТУВАТИСЯ. Частина IV