...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 11, 2021

✔ КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

 • Оксана Каманова. Облік працівників, які довго перебувають на «лікарняному»

На підприємстві є працівники, які довго перебувають на «лікарняному». Чи потрібно вести облік хворих і тих, хто часто хворіє?

 

 • Лариса Красовська. Працівник відмовляється від обробки його персональних даних: дії кадровика

Працівник написав заяву про відмову від обробки його персональних даних будь-де. Як діяти кадровикові?

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 • Галина Білоткач. Запитання гарячої лінії

— Чи мав право батько на відпустку при народженні дитини, якщо дитина народилася 8 квітня 2021 року?
— Чи виплачується вихідна допомога у разі звільнення працівника у зв’язку зі скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП) до закінчення строку попередження?
— Хто має право на щорічну додаткову відпустку за роботу на комп’ютері?
— Якої тривалості потрібно надати щорічну основну відпустку працівникові — особі з інвалідністю ІІІ групи, якщо він працює на умовах неповного робочого тижня? Чи зобов’язаний роботодавець надати працівникові таку відпустку за попередні роки, якщо той працює на підприємстві з лютого 2018 року, а в жовтні 2021 року він подав довідку, у якій зазначено, що інвалідність установлена в січні 2018 року?
— Чи зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день, періоди тимчасової непрацездатності та перебування працівника у відпустці у зв’язку з навчанням?
— Як діяти у ситуації, коли особа під час прийняття на роботу подала біометричний паспорт, у якому відсутня інформація про реєстрацію місця проживання?
— Чи можна звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору 13 жовтня 2021 року, якщо 1 жовтня 2021 року він уклав контракт на проходження військової служби?
— Кому виплачується допомога на поховання у зв’язку зі смертю працівника, який був розлучений?
— Чи зараховується період навчання в професійно-технічному училищі з 1988 до 1990 року до страхового стажу для призначення пенсії, якщо перерва між закінченням навчання та прийняттям на роботу становила 6 місяців?
— Чи можна оформити пенсію за віком на підставі закордонного паспорта?
— Як оформити на роботу внутрішнього сумісника?
— Чи обов’язково потрібно замінювати довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у разі зміни прізвища у зв’язку з укладанням шлюбу?
— Чи має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день працівник, який тимчасово виконував обов’язки відсутнього працівника на період його хвороби?
— Чи має право працівник, який у період щорічної відпустки 4 місяці хворів, на продовження такої відпустки?
— Чи долучають до особової справи накази (розпорядження) про надання відпусток, направлення працівників у відрядження, на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації або стажування?
— Чи поширюється дія Закону України «Про відпустки» на осіб, які проходять альтернативну (невійськову) службу?
— У чому полягає різниця між переукладенням строкового трудового договору та продовженням строку його дії?
— Чи обов’язково на підприємстві має бути інструкція з діловодства?

 

✔ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Світлана Цимбалюк. Підстави для підвищення заробітної плати директору підприємства

Директор хоче підвищити собі заробітну плату. Що для цього потрібно та на якій підставі він має право це зробити? Чи може бути підставою рішення трудового колективу?

 

✔ СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

 • Редакція журналу «Діловодство». Складання номенклатури справ

— Чи є номенклатура справ обов’язковим документом на підприємстві?
— Хто відповідальний за розроблення номенклатури справ?
— Які способи розроблення зведеної номенклатури справ?
— Скільки має бути примірників зведеної номенклатури справ на підприємстві?

 • Олена Губар. Як змінити в трудовій книжці запис про прізвище працівника після її оцифрування?

Працівниця 3 роки тому змінила прізвище і не повідомила про це відділ кадрів. Після оцифрування її трудової книжки на підприємство зателефонував працівник Пенсійного фонду України й повідомив, що трудова книжка недійсна, оскільки прізвище в ній не змінено. Ці 3 роки працівниця працювала на цьому самому підприємстві. Як діяти в такій ситуації?

 

✔ КАДРОАУДИТ

 • Вікторія Ліпчанська. Звільнення з ініціативи працівника за власним бажанням з причинами та без

— Якими документами підтверджується поважність причин для розірвання трудового договору?
— Чи можна розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник?
— Які особливості роботи протягом строку попередження про звільнення?
— Коли роботодавець може відмовити працівникові у відкликанні заяви про звільнення?

 

✔ КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

 • Зоя Васильова. Чи правомірно видавати наказ про прийняття на роботу до звільнення працівника з попереднього місця роботи?

На роботу планують прийняти працівника, який ще не звільнився з попереднього місця роботи. Чи буде правомірним видання наказу про прийняття на роботу до звільнення працівника з попередньої роботи, якщо він почне працювати на новому підприємстві після звільнення?

 • Чи можна видавати наказ про переведення працівника на іншу роботу у вихідний день?

На підприємстві видано наказ про переведення працівника на іншу роботу в неділю. Чи правомірне видання такого наказу?

 

✔ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

 • Олександр Клименко. Розширення трудових обов’язків працівників підприємства у зв’язку зі створенням позабалансового філіалу

— Як правильно оформити відповідні кадрові документи? Зокрема, чи потрібно видавати накази з кадрових питань (наприклад, про збільшення трудових обов’язків працівників) та у які строки? Чи мають працівники подавати відповідні заяви?
— Чи провадяться доплати відповідним працівникам та чи потрібно для цього видавати додаткові накази?
— Які саме додаткові функції виконуватиме, наприклад, бухгалтер та інші працівники підприємства і на підставі яких документів? Чи потрібно вносити відповідні зміни до посадових інструкцій?
— Чи мають уноситися зміни до штатного розпису підприємства?

 

✔ МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 • Ольга Стахів. Виконання державних обов’язків призовником

У перший робочий день працівник повідомив телефоном, що його викликали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він на той час і перебував. Як діяти в такій ситуації?

 

✔ ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Тетяна Тимошек. Описи сучасних посад и професій

— Діловод
— Бухгалтер
— Інженер з охорони праці

 

✔ ТРУДОВІ СПОРИ

 • Лариса Сидорова. Щодо правомірності звільнення одинокої матері на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП без працевлаштування

— Хто має статус одинокої матері?
— Чи зобов’язаний роботодавець працевлаштувати одиноку матір після її звільнення на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП?
— Чи можна запропонувати такій працівниці роботу на іншому підприємстві?

 

✔ ІНФОТЕКА

 • Строки розроблення номенклатури справ
 • Тривала непрацездатність: коли можна звільняти?

Придбати