...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 12, 2016

«КАДРОВИК РОКУ2016»

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Микола БОЙКО
Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності по-новому
Які дисциплінарні стягнення можуть застосовуватися до державних службовців? Які органи їх застосовують? Хто має входити до складу дисциплінарної комісії?

МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Ольга МАКОГОН
Міжнародні стандарти працевлеаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС
Якою мовою укладається трудовий договір або запрошення на роботу, видане працівникові-мігрантові? На який термін видається дозвіл на працевлаштування іноземцеві? З якою країною міжнародний договір має односторонній характер працевлаштування та укладений лише в інтересах працівників з України?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Інеса СЕНИК 
Державні статистичні спостереження з праці у 2017 році 
Які зміни відбулися у статистичній звітності на кінець 2016 року?Які звіти зі статистики праці підприємства подаватимуть у 2017 році? Хто є респондентами державних статистичних спостережень?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Тетяна ЛАЗАРЕНКО
Робота зі службовими документами у навчальному закладі
Яка форма роботи з документами є найефективнішою? Коли доцільна децентралізована форма організації діловодства? Як опрацьовують документи при змішаній формі організації діловодства?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Спори щодо звільнення одинокої матері у разі відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці
Чи можна звільнити на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП одиноку матір, яка відмовилася продовжувати роботу у зв’язку зі зміною істотних умов праці? Чи повинні при цьому враховуватися вимоги частини третьої статті 40 КЗпП щодо заборони звільняти працівника в період відпустки? За яких умов суд визнає обґрунтованим припинення трудового договору з працівником, котрий відмовився продовжувати роботу у зв’язку зі зміною істотних умов праці?

ДІЛОВОДСТВО

Тетяна ЛАЗАРЕНКО
Оформлення організаційно-розпорядчих документів згідно з новими правилами
Зведений наказ (розпорядження) з кадрових питань.
Наказ (розпорядження) про атестацію кадрів.
Наказ (розпорядження) про встановлення надбавок і доплат
Які управлінські дії щодо різних працівників можна зводити в один кадровий розпорядчий документ? Як відбувається ознайомлення працівників зі змістом зведеного кадрового наказу чи розпорядження? З якою метою видаються накази й розпорядження про атестацію кадрів? Хто повинен візувати розпорядчі документи про встановлення надбавок і доплат?

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Запитайте фахівця
Компенсація за невикористану щорічну відпустку.
Компенсація за невикористану основну щорічну відпустку інвалідові ІІ групи.
Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Звільнення через втрату довір’я.
Переважне право на залишення на роботі під час скорочення. 
Оплата за двома листками непрацездатності.
Надання допомоги особі, котра здійснила поховання.
Працівник захворів напередодні звільнення.

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Олександр ФАРМАГЕЙ
Використання графології для діагностики особливостей характеру кандидата на роботу 
Про які властивості людини можна дізнатися, вивчивши графологічність почерку? На який показник почерку слід звернути увагу, якщо потрібен працівник, який здатен витримувати тривалі нервово-психічні навантаження? Про що свідчать нерівні за розміром літери, нахил і направлення рядків у письмі?

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Микола БОЙКО
Практичне застосування трудового законодавства. Просто про складне
В інтерв’ю торкалися запитань, які надійшли від передплатників. Запитання стосувалися, зокрема, окремих посадовців, для яких передбачено певні обмеження у трудовій діяльності; укладання контракту з нерезидентом на виконання робіт на території замовника (за кордоном) із зменшенням заробітної плати порівняно з попереднім контрактом; про закриття відокремленого структурного підрозділу ПАТ у м. Феодосії; чи вважається робота аспіранта денної форми навчання на підприємстві сумісництвом? Як бути: звільнити працівника, якого призивають для проходження строкової військової служби, за пунктом 3 статті 36 КЗпП чи зберегти за ним робоче місце й середню заробітну плату?

КАДРОТЕКА

Зразок наказу (розпорядження) про прийняття на роботу за конкурсом
Зразок наказу (розпорядження) про звільнення за вчинення аморального проступку, несумісного із продовженням цієї роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП України)

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ 

Галина БІЛОТКАЧ
Актуальні робочі ситуації
Експерти гарячої лінії відповідають на запитання читачів.

 • Чи можна звільнити працівника, який тривалий час хворіє, за власним бажанням?
 • Чи надається додаткова соціальна відпустка жінці за роки перебування її у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
 • У якому нормативному документі визначено заклади, які належать до закладів післядипломної освіти?
 • Чи може жінка, яка працює, отримати грошову компенсацію за додаткову соціальну відпустку?
 • Чи звільняються з роботи працівники, призвані на строкову військову службу або прийняті на військову службу за контрактом?
  Відповіді на ці та інші запитання — на сторінках журналу.

МАРАФОН–2016. 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: КОНСУЛЬТАЦІЇ

Запитання з марафону 

 • Розглядаються найцікавіші запитання учасників, що обговорювалися під час марафону: 
 • Як табелювати внутрішнього сумісника?
 • Як правильно звільнити за прогул працівницю — одиноку матір, що має трьох дітей?
 • Як правильно звільнити працівника?
 • Як розірвати трудовий договір з ініціативи працівника, якщо роботодавець не виконує умов трудового договору?
 • Які особливості звільнення працівників, яким не виповнилося 18 років, з ініціативи батьків?