Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 12, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
 

​​​PRIME-ТЕМА

 • Вікторія Ліпчанська. Графік відпусток: технологія складання та практика

— Вимоги до складання графіка відпусток: Вимоги до форми (бланка) графіка відпусток; Що потрібно враховувати, складаючи графік відпусток
— Порядок складання графіка відпусток: Узгодження побажань працівників щодо періоду відпустки з виробничими планами; Безпосереднє формування графіка відпусток; Затвердження графіка відпусток; Ознайомлення працівників із затвердженим графіком відпусток

 • Правда та неправда про графік відпусток

— Новачків треба поставити в графік на наступний рік?
— До графіка відпусток треба включати зовнішніх і внутрішніх сумісників?
— Графік відпусток відділ кадрів складати не повинен?
— Невикористані відпустки згорають?
— Працівників треба ознайомлювати з графіком під підпис?
— До графіка безглуздо включати тих, хто має право на відпустку у зручний час?
— Змінили дати — графік треба перезатвердити?
 
 КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

 • Ольга Стахів. Відпустка повної тривалості: забаганка чи необхідність?

 ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

 • Микола Бойко. Скорочення штату працівників: хто має перевагу в залишенні на роботі

— Що потрібно врахувати роботодавцеві у разі скорочення штату?
— Які категорії працівників мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення штату?
— Кого з працівників заборонено звільняти у разі скорочення штату?

 ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 • Галина Білоткач. Запитання гарячої лінії

— У чому полягає відмінність між звільненням за угодою сторін і припиненням трудових відносин з ініціативи працівника (за власним бажанням)?
— Коли працівниці ліпше надати щорічну відпустку: перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами чи після неї?
— Чи може працівниця перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на 6 календарних днів, а потім знову піти у відпустку?
— Чи надається оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням працівникові, який навчається за кордоном?
— Чи виплачується на період щорічної відпустки керівника підприємства різниця в посадових окладах його заступникові? 
— Чи можна прийняти на роботу особу, яка відбувала кримінальне покарання з позбавленням волі?
— З якого віку можна прийняти на роботу неповнолітню особу за згодою батьків?
— Чи має право фізична особа — підприємець на щорічну відпустку?
— Чи може працівник взяти «чорнобильську» відпустку, не використану за попередні роки?
— Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати?
— Чи можна надати неповнолітньому працівникові відпустку без збереження заробітної плати в робочих днях?

 • Слідами ХI Всеукраїнських кадрових зборів: відповіді на запитання

— Чи змінюється дата відліку робочого року для обчислення щорічної відпустки у разі, коли:
— працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— працівника перевели на іншу посаду, за якою він отримуватиме щорічну відпустку більшої тривалості — 35 календарних днів (тривалість відпустки за попередньою посадою — 28 календарних днів)?
— Як правильно розрахувати кількість календарних днів щорічної відпустки, якщо її тривалість змінюється кілька разів на рік?
— Чому жінка, у якої 2 дітей, має право на соціальну відпустку до досягнення дітьми 15-річного віку,
а одинока мати (зокрема, розлучена жінка, вдова) — до досягнення дитиною 18-річного віку?

 СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

 • Лариса Красовська. 10 найпоширеніших помилок  у складанні та веденні табеля обліку використання робочого часу

— Чи обов’язково вести Табель?
— Чи всіх працівників вносять до Табеля?
— Чим може загрожувати неправильне ведення Табеля?
— Які особливості позначення у Табелі роботи в нічний час та змінного режиму роботи?

 НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

 • Оксана Каманова. Дисциплінарні стягнення: права й обмеження працівника

— Чому важливо дотримуватися конкретної процедури застосування дисциплінарного стягнення?
— Яких заходів може вжити роботодавець замість дисциплінарного стягнення?
— Як правильно документально оформити застосування дисциплінарного стягнення?
— Які негативні наслідки може мати дисциплінарне стягнення для працівника та для роботодавця?

 КЕЙСИ ВІД ФАХІВЦЯ

 • Станіслав Соломонов. Табельний облік робочого часу: як уникнути помилок

— КЕЙС № 1. Якими актами потрібно керуватися під час проведення первинного обліку явок і неявок працівників?
— КЕЙС № 2. Як на підприємстві може регламентуватися табелювання робочого часу?
— КЕЙС № 3. Які загальні правила табелювання робочого часу?
— КЕЙС № 4. Коли зазвичай виникають труднощі під час табелювання?

 ІНФОТЕКА

 • Як пояснити Держпраці,чому заплановані в графіку дати відпустки не збігаються з фактичними?
 • Хто повинен вести табель обліку використання робочого часу на підприємстві?

 КАДРОКОНСПЕКТ

 • Категорії працівників, яким щорічні відпустки надаються за їх бажанням у зручний для них час
 • Особливості надання щорічних відпусток деяким іншим категоріям працівників
 • Категорії працівників, яким відпустка надається до настання 6-місячного терміну роботи