...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 3, 2017

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Людмила ДЕНІСОВА
Проект Трудового кодексу України: чого очікувати?
Чи збережеться інститут трудових книжок? Чи матимуть профспілки ширші повноваження під час вирішення спірних питань? Чи передбачена проектом ТКУ спрощена процедура звільнення працівників?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Зоя ВАСИЛЬОВА
Працівники на виборних посадах
Чому слід чітко дотримувати процедури обрання або звільнення обранного працівника? У чому полягають переваги письмового трудового договору? Якими правовими актами визначається правовий статус осіб, котрі працюють у громадських організаціях?

Оксана КАМАНОВА
Неповний робочий час: установлення, оплата праці, надання відпусток
Як визначити тривалість щорічної додаткової відпустки працівникові, який працює на умовах неповного робочого часу? Чи має право такий працівник на додаткову соціальну відпустку, «чорнобильську» відпустку? Як оплатити листок непрацездатності, поданий працівником, якому встановлено неповний робочий час?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Припинення трудових відносин з працівником, який не виходить на роботу з невідомих причин
Хто й куди має звертатися із заявою про факт безвісного зникнення працівника та його розшук? Що треба зазначати в заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою? Які дії може вчиняти роботодавець після визнання судом особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Тетяна МАКСИМЕНКО
Статистична звітність у 2017 році за формою № 7-ПВ (один раз на чотири роки): алгоритм дій кадровика
Які рядки звіту за формою № 7-ПВ заповнює кадрова служба? Як правильно розраховувати відповідні показники? У який термін подається звіт? Чи можна подати звіт в електронному вигляді? Яку відповідальність передбачено за неподання або невчасне подання звіту?

Тетяна МАКСИМЕНКО
Нова форма 3-ПН: на що звернути увагу кадровикові
На що треба звернути увагу кадровикові, заповнюючи нову форму № 3-ПН? Які нові строки подання передбачено? Які нові види звітності треба подавати?

Ольга СТАХІВ
У працівника змінено ім’я, дату народження: порядок внесення змін у документи
Як оформити наказ про внесення змін до трудової книжки, облікових та бухгалтерських документів? Як відобразити зміну імені, дати народження працівника в його трудовій книжці? Як виправити персональні дані в особовій картці працівника?

Юрій ВАСИЛЬЄВ
Організація військового обліку на підприємстві по-новому: алгоритм дій
Які заходи з ведення військового обліку мають виконуватися на підприємстві у семиденний строк? Які заходи мають виконуватися щомісяця до 5 числа? Які заходи мають виконуватися не рідше одного разу на рік? Які заходи мають виконуватися щороку до 1 грудня?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола ПОСТЕРНАК
Розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шести років
Як визначають розмір одноденного заробітку, якщо в розрахунковому періоді особа не працювала з поважних причин? Які причини вважаються поважними? Чи входить період відпустки для догляду за дитиною до виповнення їй шести років до страхового стажу?

ІЗ ДОСВІДУ ФАХІВЦІВ

Сергій КРАВЦОВ
Нормування праці кадровика
Як правильно визначити час, потрібний для виконання кадровиком окремих робіт? У чому полягає експертний метод оцінювання? Як правильно скласти фотографію робочого дня? Як визначити баланс робочого часу?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Світлана ЦИМБАЛЮК
Мінімальна заробітна плата: порядок застосування у практиці оплати праці
Які виплати враховуються, а які ні під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального рівня? У якому порядку працівникові провадиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати? Як визначається мінімальний місячний посадовий оклад (тарифна ставка)?

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Наталія ФЕДОРОВА
Перевірка факту подання е-декларацій:хто проводить, яким чином і в які строки
Хто має здійснювати перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій? Як відстежувати своєчасність подання декларацій? Яким чином повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій і посад
Що повинен знати й уміти директор комерційний? Якими особистісними професійно важливими якостями мають володіти завідувач складу та завідувач архіву?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Оновлено довідки про працюючих осіб із інвалідністю
Відпустки державних службовців
Що зараховується до середньооблікової кількості штатних працівників
Атестація працівників
Оклад працівників за роботу в гірській місцевості у 2017 році

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про прийняття на роботу (стажування)