...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 3, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 
 
PRIME-ТЕМА

Лариса Красовська
Працевлаштування: документи працівника та роботодавця

Документи, які при працевлаштуванні має отримати від працівника й оформити кадрова служба, є незмінними вже тривалий час. Однак життя не стоїть на місці: ми поринаємо в еру електронного документообігу, тож маємо знати про нього все.
• Які документи можна отримати від працівника в електронній формі?
• Без яких документів працівника неможливо оформити на роботу? 
• Що робити у разі, якщо системи подання повідомлення про прийняття на роботу дали збій і чи буде це кваліфіковано як неповідомлення про прийняття на роботу?
• Як скласти ідеальний наказ про прийняття на роботу? 
• Які документи кадрова служба має право витребувати у працівника після прийняття його на роботу?

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Галина Білоткач
• Чи можна подати повідомлення про прийняття працівника на роботу в ДПС із запізненням?
• Яка відповідальність передбачена за невчасне подання повідомлення?

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Вікторія Ліпчанська
Щодо повідомлення ДПС про прийняття на роботу директорів підприємств

КОРИСНИЙ ДОКУМЕНТ

Локальний акт роботодавця: порядок оформлення працівника на роботу

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Світлана Цимбалюк

Чи підвищувати оклади працівникам, прийнятим на військову службу за контрактом?
На працівників, прийнятих на військову с ужбу за контрактом, поширюються вимоги статті 119 КЗпП (підприємство виплачує їм середній заробіток). Оклади всім працівникам підприємства періодично підвищуються. Чи потрібно одночасно підвищувати оклади працівникам, за якими відповідно до статті 119 КЗпП зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток?

МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

Євген Баштецький
Вихідна допомога при звільненні за пунктом 3 статті 36 КЗпП: виплачуємо чи ні?

Працівник подав на підприємство листа керівника воєнізованого підрозділу, у якому той просить звільнити працівника за пунктом 3 статті 36 КЗпП у зв’язку із зарахуванням на військову службу за контрактом. При цьому працівник письмово просить надати йому вихідну допомогу в розмірі 2 мінімальних заробітних плат. Чи зобов’язаний роботодавець виплатити працівникові вихідну допомогу?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Галина Білоткач
Запитання гарячої лінії

• У який термін потрібно оновлювати довідки, що дають право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи?
• Чи мають проходити медичний огляд особи при укладенні цивільно-правового договору?
• Чи можна залучати жінок, які мають неповнолітніх дітей, до роботи в нічний час?
• Як оформити працівниці відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
• Чи передбачена відповідальність за неподання роботодавцем до центру зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню?
• Як діяти у ситуації, коли працівник втратив листок непрацездатності?
• Чи можна надати додаткову соціальну відпустку працівниці,
• якщо вона ще не отримала рішення суду про розлучення?
• Чи можна прийняти працівника на посаду начальника відділу на умовах неповного робочого тижня із 3 робочими днями?
• На працівника за його згодою (на підставі заяви) тимчасово було покладено суміщення за іншою посадою. Як діяти роботодавцеві, якщо працівник відмовляється надалі виконувати роботу за суміщуваною посадою?
• Чи можна звільнити працівника у зв’язку зі скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП) 6 березня 2020 року, якщо він хворіє з 4 березня?
• Чи скорочується на 1 год. напередодні святкових або неробочих днів тривалість роботи працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу?
• Чи має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця, яка народила дитину, не перебуваючи у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами?
• Працівник, який був прийнятий на роботу зі строком випробування, пропрацював кілька днів і не виходить на роботу без поважних причин.
• Чи можна звільнити його на підставі пункту 11 статті 40 КЗпП?
• Чи має право батько на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини — підприємець?
• Чи потрібно оплачувати проїзд працівникові, якого переміщено в інший
 підрозділ, що розташований у тій самій місцевості, за цією ж посадою?
• Особа — громадянин України прописана в АР Крим.
• Чи має право роботодавець вимагати у неї довідку про взяття її на облік як внутрішньо переміщеної особи?
• Чи мають право учасники АТО на додаткову оплачувану відпустку на роботі за сумісництвом?
•Чи зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну основну  відпустку, час простою на підприємстві? 
• Як визначити тривалість робочого дня при шестиденному робочому тижні?

 

НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

Оксана Каманова
Як оформити заміщення працівника, що йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років?

Інспектор відділу кадрів іде у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На період відпустки на її місце планують перевести секретаря, а на місце секретаря — прийняти іншого працівника. Як правильно це оформити? Чи можна буде змінити строк трудового договору, якщо працівника приймуть секретарем за строковим трудовим договором?

Зоя Васильова
Якщо працівники вступили до профспілки іншого підприємства

На державному підприємстві було створено первинну профспілкову організацію. Голова профспілки від імені трудового колективу підписав з роботодавцем колективний договір на 2018‒2020 роки. На підприємстві працює 571 працівник, із них 479 є членами профспілки. У 2020 році 89 працівників вийшли зі складу цієї профспілки і вступили до первинної профспілкової організації іншого підприємства. Голова профспілкової організації іншого підприємства вимагає з 1 січня 2020 року відраховувати на їхній рахунок 10 % фонду оплати праці, а також надати копію колективного договору з метою контролю його виконання стосовно працівників, що увійшли до складу цієї профспілки. Чи правомірні такі вимоги голови профспілки?

КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

Олександр Клименко
Добираємо в КП назву посади для ≪декларанта≫

Підприємство відвантажує товари на експорт. Яку професійну назву роботи дібрати в КП для працівників, які раніше називалися ≪декларантами≫?

Добираємо в КП назву посади для ≪керуючого учасника≫ адвокатського об’єднання

В адвокатському об’єднанні є посада ≪Керуючий учасник≫, але такої професійної назви роботи в КП не передбачено. Як назвати відповідну посаду?

Сергій Кравцов
Що первинне: коло обов’язків чи назва професії?

Відповідно до пункту 6 «Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затверджених разом із Випуском 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — Загальні положення ДКХП) посадові інструкції складають для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі, на підставі відповідних випусків ДКХП. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в статуті (положенні) підприємства або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.
На сьогодні в КП містяться, серед іншого, професійні назви робіт, професійні угруповання, відповідне кодування, а також деякі роз’яснення щодо застосування КП на практиці.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Консультує Фонд соціального страхування України 

Як обчислювати страховий стаж на підставі довідки ПФУ?
Працівник подав листок непрацездатності. Підприємство отримало в ПФУ на підставі відповідного запиту довідку за формою, наведеною в додатку 9 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 10-1. У довідці є страхові періоди, які не підтверджені жодними документами, зокрема:
• з 1 січня до 10 лютого 2010 року;
• з 1 травня до 30 червня 2012 року;
• з 1 березня 2015 року до 27 травня 2016 року;
• із 3 січня 2017 року до 2 квітня 2018 року.
Разом із тим частиною 4 статті 21 Закону України ≪Про загально обов’язкове державне соціальне страхування≫ передбачено, що до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набуття чинності Законом України ≪Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням≫, а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України ≪Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування≫.
• Чи має страховий стаж за періоди з 1 січня 2016 року обчислюватися лише на підставі зазначеної вище довідки, без урахування даних трудової книжки?
• Чи потрібно затребувати у працівника документи для підтвердження сплаченого єдиного внеску (наприклад, договір цивільно-правового характеру)?

Як оплачувати ЛН після звільнення? 
Працівник звільнився з підприємства 2 грудня 2019 року за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Перед звільненням він подав листок непрацездатності, а після звільнення — ще два. 
• Чи має роботодавець оплатити такі листки непрацездатності та в які терміни? 
• Чи підлягає оплаті листок непрацездатності, у якому підкреслено ≪Продовжує хворіти≫, якщо інших документів працівник не надав?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр Носіков
Описи сучасних посад і професій

• Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
• Монтажник технологічних трубопроводів

ЗВІТНІСТЬ ТА СТАТИСТИКА

Звіти, відомості для яких надає кадрова служба
Нову форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» введено в дію, починаючиз 1 лютого 2020 року.

ІНФОТЕКА

Кого можна звільнити на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП?
Чому це важливо: звільнення працівників, за якими зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП, є порушенням законодавства про працю, за яке передбачено адміністративну відповідальність та штрафні санкції відповідно до статті 265 КЗпП.

КАДРОКОНСПЕКТ

Штрафи за порушення трудового законодавства у 2020 році (частина І)
Штрафи за порушення трудового законодавства у 2020 році (частина ІІ–ІІІ)