...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 3, 2021

✔  КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔  МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔  PRIME-ТЕМА

  • Микола Бойко. ПВТР: розроблення, обговорення, затвердження

— На яких працівників поширюються ПВТР?
— Чи обов’язкова наявність ПВТР на підприємстві?
— Що має містити кожен розділ ПВТР?
— Як розробити ПВТР?

 

✔ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

  • Оксана Каманова. Дистанційна робота за новими правилами

— Які ознаки дистанційної роботи?
— Як укласти трудовий договір із працівником, який працюватиме дистанційно?
— Яка різниця між дистанційною та надомною роботою?
— Які плюси та мінуси дистанційної роботи?

  • Лариса Красовська. Дистанційна робота з-за кордону: чи можливо?

— Щодо законодавства, чинного на сьогодні
— Щодо нововведень
— Щодо дистанційної роботи за кордоном

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

  • Галина БІЛОТКАЧ. Запитання гарячої лінії

— Як відобразити у звіті з ЄСВ зміни в трудових відносинах,якщо працівник помер?
— Чи можна назвати посаду «Головний енергетик — начальник цеху»?
— Строковий трудовий договір закінчувався 31 грудня 2020 року. Коли потрібно було звільнити працівника, якщо підприємство з 28 до 31 грудня 2020 року не працювало?
— Чи можна працівникові, який проходить строкову військову службу, надати щорічну відпустку одночасно з відпусткою за місцем проходження служби?
— Чи може щорічна відпустка починатися з вихідного дня?
—  Чи має право роботодавець при звільненні працівника утримати кошти за використану наперед щорічну відпустку?
— Чи обов’язково вести військовий облік на підприємстві?
— Чи зараховується період одержання допомоги по безробіттю до страхового стажу для призначення пенсії?
— Чи можна виплатити працівникові грошову компенсацію за щорічну додаткову відпустку?
— Працівник у період відпустки у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти подав заяву про звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Чи має право роботодавець утримати із заробітної плати працівника кошти за невикористані дні такої відпустки?
— Чи повинен роботодавець надати працівниці на новому місці роботи додаткову соціальну відпустку за 2016−2020 роки, якщо вона
не використала такої відпустки на попередньому місці роботи?
— Працівник працює на підприємстві з 2017 року. У січні 2021 року він надав довідку МСЕК про встановлення йому з 2002 року III групи інвалідності. Як діяти в такій ситуації, якщо працівникові із дня прийняття на роботу щорічна основна відпустка надавалася тривалістю 24 календарних дні?
— Чи можна подати одну заяву про звільнення за власним бажанням і надання щорічної відпустки?
— Як діяти у ситуації, коли звільненому працівникові не виплатили грошової компенсації за щорічну додаткову відпустку за роботу на комп’ютері?

  • Станіслав Соломонов. Сумісництво на підприємствах недержавної форми власності

— Коли застосовують роботу за сумісництвом?
— Чи передбачено обмеження щодо роботи за сумісництвом?
— Як регулювати сумісництво в сфері недержавної форми власності?

 

 ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

  • Олександр Клименко. Чи обов’язково назви посад у штатному розписі мають відповідати КП?

— Щодо осучаснення назв посад і їх відповідності КП
— Стосовно відповідальності роботодавця
— Стосовно виникнення негативних наслідків для працівників у разі невідповідності назв посад КП

  •  Як правильно назвати посаду менеджера з тендерних закупівель?

Під час формування штатного розпису підприємства виникли труднощі з добором назви посади для менеджера з тендерних закупівель. Як правильно назвати таку посаду і який код КП потрібно вказати у штатному розписі?

 

✔ СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

  • Олена Загорецька. Документи, що стосуються соціального захисту громадян

— Які документи вважають соціально значущими?
— Чим регламентуються права громадян на соціальний захист?
— Які кадрові документи містять інформацію, пов’язану із соціальним захистом громадян?

 

✔ КОРИСНИЙ ДОКУМЕНТ

Положення про порядок обробки та захисту персональних даних

 

 КАДРОКОНСПЕКТ

  • Адміністративна відповідальність за порушення трудового законодавства
  • Штрафи за порушення трудового законодавства у 2021 році

Придбати