...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 4, 2017

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

Кодекс законів про працю України час змінити!

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Андрій ЗАБОЛОТНИЙ
Щодо застосування Закону України «Про державну службу» на практиці
Як проводиться конкурс на зайняття вакантних посад державної служби? Які критерії добору та залучення нових кадрів на державну службу щодо оновлення її складу? Якими професійними навиками мають володіти державні службовці, щоб відповідати вимогам часу? Як правильно оформити перехід державного службовця до патронатної служби?

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Сергій КУБАНСЬКИЙ
Зміни у законодавстві щодо оплати праці для медичних працівників у 2017 році
Як визначаються розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я? У яких випадках провадиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати? Яка відповідальність передбачена за виплату працівникові заробітної плати в розмірі, нижчому ніж мінімальний?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Олександр МАКУХА
Формування органів управління та забезпечення руху персоналу в об’єднаних територіальних громадах
Як здійснити реорганізацію сільської ради у зв’язку з об’єднанням територіальних громад? Як правильно оформити в трудових книжках записи про припинення повноважень голови і секретаря реорганізованої сільської ради? Як скоротити працівників у раді об’єднаної територіальної громади?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Щодо основної щорічної відпустки інвалідові, який працює на 0,75 ставки
Якої тривалості встановлено щорічну основну відпустку інвалідам ІІІ групи? Чи впливає робота на умовах неповного робочого часу на тривалість відпустки працівника?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Тетяна МАКСИМЕНКО
Звіт про заплановане масове вивільнення працівників (форма № 4-ПН)
Що таке «масове вивільнення працівників»? Як визначити, чи потрібно подавати звіт за формою № 4-ПН? Які терміни подання звіту передбачені законодавством? Чи встановлено відповідальність за неподання чи порушення порядку подання звіту?

Галина БІЛОТКАЧ
Унесено зміни до форми №1-ПВ: на що звернути увагу кадровикові
Із чим пов’язані зміни в звіті з праці № 1-ПВ? Які розділи відкориговано в формі № 1-ПВ? У який термін та за якою формою подавати звіт?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола БОЙКО
Передання окремих функцій на аутсорсинг
Як здійснити документально закриття позиції головного бухгалтера й передати функції на аутсорсинг, якщо підприємство розширюється? Чи можна скоротити посаду? Коли можна буде відкрити цю посаду знову і як це обґрунтувати?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Спори щодо виплати надбавок за класність водіям
У яких розмірах виплачується надбавка за класність водіям? Чи входять надбавки до структури заробітної плати? Що треба розуміти під поняттям «відпрацьований водієм час»?

ДІЛОВОДСТВО

Надія ЯЩЕНКО
Документообіг на підприємстві: реєстрація документів
Які головні документопотоки виокремлюють у документообігу? У чому полягає реєстрація документа? Як правильно оформити журнал реєстрації вхідних/вихідних документів? Як скласти графік документообігу?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Олександр ЛАЗОРЕНКО
Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
Яким днем має бути закрито ЛН, якщо за результатами огляду МСЕК хворого визнають інвалідом? Чи може слугувати підставою для виписки хворого на роботу його відмова від направлення до МСЕК? На який термін видають ЛН у разі передчасних, багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів? Які органи здійснюють контроль за видачею та продовженням ЛН?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Функції кадрової служби щодо забезпечення охорони праці на підприємстві
Які основні функції з охорони праці виконує кадрова служба на підприємстві? У яких кадрових документахвідображаються питання з охорони праці? Яких працеохоронних заходів треба вживати для збереження здоров’я жінок і неповнолітніх? Які є види інструктажів з питань охорони праці?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій і посад
Що повинен знати й уміти менеджер (управитель) з логістики? Якими особистісними професійними якостями мають володіти менеджер (управитель) з реклами та менеджер (управитель) із збуту? У чому полягає зміст роботи менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Нові показники середньої заробітної плати
Оплата листка непрацездатності донорам
Особливості індексації заробітної плати
Кому роботодавець має надати відпустку до настання шестимісячного терміну роботи

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про переведення на іншу роботу
Зразки записів до трудової книжки про присвоєння (встановлення) рангів, категорій, розрядів, класів