...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 4, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Вікторія Ліпчанська
Дії кадровика за законами карантинного часу 

• Скільки виходів із ситуації, що склалася, є у роботодавця?
• Які відпустки можна надати працівникам у період карантину?
• Чому не варто плутати скорочений та неповний робочий час?
• Як запровадити дистанційну роботу?

Олександр Власенко
Карантин як підстава для простою
• Коли оголошують простій?
• Як оформити простій?
• Який порядок оплати простою

Світлана Цимбалюк
Простій у зв’язку з карантином: як оплачувати?
• Які гарантії передбачені для працівників на час простою?
• Чи є карантин виробничою ситуацією, небезпечною для життя та здоров’я працівника?
• Як оплачувати простої у зв’язку з карантином?

PRIME-ТЕМА 

Вікторія Ліпчанська
Суміщення професій (посад): що потрібно знати і як правильно оформити

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Галина Білоткач 
Запитання гарячої лінії
— Чи може роботодавець звільнити працівника за розкрадання майна на підприємстві без вироку суду?
— Чи зберігається середня заробітна плата за працівником, призваним на військові навчальні збори?
— Чи має право працівник, який пропрацював на підприємстві понад 2 місяці, на щорічну основну відпустку повної тривалості?
— Працівниця стає до роботи після закінчення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. Чи зобов’язаний роботодавець повідомляти про звільнення працівника, який був прийнятий на її місце за строковим трудовим договором?
— Які періоди роботи не зараховуються до стажу,що дає право на щорічну основну відпустку?
— Чи підлягають оплаті відпрацьовані працівником у робочий час години у разі його смерті?
— Як визначити тривалість робочого тижня працівника, який працюватиме на 0,1 штатної одиниці?
— Чи можна встановити випробування працівникові, прийнятому на 0,5 штатної одиниці?
— На підприємстві є посада «Системний адміністратор», але такої професійної назви роботи в КП не передбачено. Як назвати відповідну посаду?
— Працівникові при звільненні у зв’язку з переведенням на інше підприємство за його бажанням виплатили грошову компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку. Згодом новий роботодавець надіслав на підприємство запит з вимогою перерахувати на його рахунок кошти за невикористану працівником відпустку. Чи правомірна така вимога?
— Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, звільняється. Чи має підприємство виплатити такій працівниці грошову компенсацію за щорічну основну відпустку за період перебування її у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами?
— Чи має право на грошову компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку при звільненні розлучена жінка, яка сплачує аліменти згідно з виконавчим листом?
— Чи має ФОП оформляти трудову книжку на працівника, якщо в того це перше місце роботи?
— Чи зобов’язана працівниця, яка є одинокою матір’ю, відпрацьовувати 2 тижні при звільненні за власним бажанням?
— Чи правомірно надавати працівниці — матері, яка має 2 дітей віком до 15 років, додаткову соціальну відпустку за 2019 рік тривалістю 20 календарних днів, якщо вона працювала на підприємстві з перервами: з 1 січня до 11 березня і з 29 липня до 28 грудня?

СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

Оксана Каманова
Як скласти ідеальний наказ про прийняття на роботу 
• Якими нормативно-правовими актами потрібно користуватися під час складання
наказу про прийняття на роботу?
• Які реквізити має містити такий наказ?
• Чи обов’язково застосовувати типову форму наказу?

МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

Юрій Васильєв
Як звільнити від роботи працівника на період проходження військової служби за контрактом?

КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

Олександр Власенко
Добираємо в КП назву посади для керівника навчального відділу університету  
                
У штатному розписі університету є посада «Керівник навчального відділу» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, додаток 3). Згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, до посад педагогічних працівників віднесено, з-поміж інших, посаду завідувача відділу з основного напряму діяльності (зокрема і навчального). Відповідно до статті 53 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII педагогічний працівник — це особа, яка провадить навчальну, методичну та організаційну діяльність. Згідно зі статтею 56 зазначеного Закону робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педгогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346, для завідувача навчального відділу передбачено тривалість щорічної основної відпустки 42 календарних дні. Керівник навчального відділу не провадить навчальної та методичної роботи, тобто за своїми посадовими обов’язками не відповідає вимогам, які висуваються до педагогічного працівника. Чи можна посаду ≪Керівник навчального відділу≫ не відносити до посад педагогічних працівників і не виплачувати працівникові надбавку за вислугу років, але щорічну основну відпустку надавати йому тривалістю 42 календарних дні?

КЕЙСИ ВІД ФАХІВЦЯ

Станіслав Соломонов
Підсумований облік робочого часу: як правильно складати графіки змінності    
КЕЙС № 1. Яким має бути «правильний» графік змінності?
КЕЙС № 2. Як реалізується відпрацювання норми годин у графіках змінності?
КЕЙС № 3. Як правильно скласти графік змінності з підмінними працівниками?

КАДРОТЕКА

Наталія Лук’янчук
Якщо книгу обліку руху трудових книжок загублено або знищено    
Працівник підприємства переносив документи з одного кабінету до іншого і внаслідок своєї недбалості загубив книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Під час транспортування продукції навантажувач наїхав на книгу, що призвело до її псування та неможливості подальшого використання у діяльності підприємства. Як поновити ведення такої книги на підприємстві?

ІНФОТЕКА

Яку форму ведення особової картки № П-2 обрати? 
Чому це важливо: після прийняття на роботу дані про працівника надходять до системи обліку кадрів. Правильне функціонування цієї системи — запорука забезпечення прав і обов’язків сторін трудових відносин. Однією з форм статистичного спостереження та первинного обліку є особова картка працівника.

КАДРОКОНСПЕКТ