...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 5, 2017

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Галина БІЛОТКАЧ,
експерт гарячої лінії

Олена БІЛОКОНЬ,
експерт із трудового права і кадрового діловодства

Актуальні робочі ситуації
Експерт гарячої лінії та експерт із трудового права і кадрового діловодства відповідають на запитання читачів.

  • Чи треба отримувати згоду роботодавця для працевлаштування на роботу за сумісництвом?
  • Як оформити трудову книжку працівникові, який має перше робоче місце у ФОП?
  • Чи можна з неповнолітнім укласти договір про повну матеріальну відповідальність?

Відповіді на ці та інші запитання — на сторінках журналу.

ЗАПИТАЙТЕ ФАХІВЦЯ

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

VIII Всеукраїнські кадрові збори
21 квітня 2017 року в приміщенні Конференц–центру OLYMPIC HALL відбулися традиційні VIII Всеукраїнські кадрові збори, на яких актуальними темами були: підготовки до прийняття проекту Трудового кодексу України, зміни у відповідальності роботодавця, Топ-20 найгарячіших запитань кадровиків, новий порядок військового обліку на підприємстві

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Ілля ДОВЖЕНКО
Трудова міграція в Україні та за кордоном: кадровий аспект
Якими основними нормативно-правовими документами регулюється трудова міграція? Які основні причини трудової міграції українців за кордон та іноземців до України? Із якими країнами Україною укладено міжнародні договори у сфері трудової міграції та на яких документах ґрунтуються ці відносини?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Олександр МАКУХА
Формування органів управління та забезпечення руху персоналу в об’єднаних територіальних громадах
Як здійснюється приєднання територіальних громад до вже утвореної об’єднаної територіальної громади? Чи потрібно переобирати голову об’єднаної територіальної громади? Як правильно оформити в трудових книжках записи про припинення повноважень голови і секретаря приєднаної сільської (селищної) ради?

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (п. 71 ст. 36 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 71 статті 36 КЗпП? Які строки встановлено законодавством для проведення такого звільнення? Як правильно оформити наказ про звільнення та запис у трудовій книжці працівника?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Особливості надання інформації з обмеженим доступом
Яка інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом? Як оформити запит на інформацію? Чи передбачена законодавством відмова в задоволенні запиту на інформацію?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олександр НОСІКОВ
Оновлено кваліфікаційні вимоги для соціальних працівників
Із якою метою внесено зміни до Випуску 80 ДКХП? Які кваліфікаційні характеристи посад працівників було вилучено? Чи з’явилися нові посади працівників соціальної сфери?

Оксана КАМАНОВА
Прийняття на роботу за безстроковим трудовим договором: поетапні дії
Які документи має подати особа під час прийняття на роботу? Які обмеження щодо працевлаштування встановлено законодавством? У яких випадках обов’язкове дотримання письмової форми трудового договору?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола БОЙКО
Поновлення працівника на роботі за рішенням суду: якщо працівник уже працює на іншому підприємстві
Як правильно зробити запис у трудовій книжці працівника про поновлення на роботі? Як оподатковуються вказані в рішенні суду суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди?

Станіслав СОЛОМОНОВ
Підсумований облік робочого часу для охоронників
За яких умов можливе запровадження на підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу? Яка тривалість роботи протягом доби та тижня за такого режиму?

ДІЛОВА МОВА

Ірина КІКАВЕЦЬ
Ділове спілкування в електронному просторі
Яку інформацію зазначати в темі електронного повідомлення? Які особливості написання електронного листа? Як проявити толерантність до «електронного» співрозмовника?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Спори щодо звільнення працівників за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків
Які юридичні факти мають бути встановлені під час вирішення спору щодо звільнення працівника на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП? Чи враховуються під час вирішення такого спору заходи дисциплінарного стягнення, які були зняті достроково? Що треба розуміти під систематичним невиконанням обов’язків?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій і посад
Які кваліфікаційні вимоги до начальника цеху? Що повинен знати та вміти аудитор? У чому полягає зміст роботи інженера?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Поділ щорічної відпустки
Оформлення відпусток
Відпустка у зв’язку з навчанням без збереження заробітної плати
Записуємо цифри грамотно і красиво
Відкликання із щорічної відпустки

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про звільнення  на підставах пунктів 1, 2, 3, 5, 6, 7, 71, 72, 8, 9 статті 36 КЗпП України

Запитання — відповідь

Світлана ЦИМБАЛЮК
декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук
Чи відображаються доплати до рівня МЗП в штатному розписі і в наказі про прийняття на роботу?

Олександр НОСІКОВ
провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАНУ, канд. соціол. наук
Як утворити похідну назву роботи керівника з інформаційної безпеки?

Олександр НОСІКОВ
провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАНУ, канд. соціол. наук
Базові назви посад: як їх розширити?

Леонід СМІЯН
полковник юстиції у відставці
Чи зберігається виплата середньої заробітної плати за працівником, який неодноразово продовжував контракт на службу в Збройних Силах України ?

Микола ПОСТЕРНАК
експерт з питань соціального страхування
Чи зараховується час служби в Збройних Силах України, зокрема й у зоні проведення АТО, до страхового стажу й як впливає він на оплату листків непрацездатності?

Анна ХМІЛЬ
консультант з бухгалтерського та податкового обліку
Як розраховувати заробітну плату з годинною ставкою?

Тетяна МАКСИМЕНКО
директор з управління персоналом ТОВ «ІТІ-ГРУП», переможець конкурсу «Кадровик року’2011» у номінації «Управління персоналом»

Чи зараховуються мобілізовані працівники до середньооблікової кількості штатних працівників під час заповнення форм № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна)?

Микола БОЙКО
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат
Як передати штат підприємства його правонаступникові у разі реорганізації через приєднання?

Олександр КЛИМЕНКО
економіст-міжнародник, консультант із питань професійної класифікації
Чи обов’язкові правила та норми національної системи професійної класифікації?

Сергій КРАВЦОВ
канд. соціол. наук, ст. наук. співроб. Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України
Як правильно написати назву професії в наказі та в штатному розписі?