...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 5, 2021

✔  КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔  ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

 • Оксана Каманова. Повний робочий день для особи з інвалідністю: чи можливо?

— Ситуація: На підприємстві працює особа з інвалідністю ІІІ групи з 4-годинним робочим днем. Цей працівник виявив бажання працювати повний робочий день. Чи можливо це? Як правильно все оформити? У довідці МСЕК зазначено: «Доступна легка адміністративногосподарча робота». Щодо режиму роботи нічого не вказано. 
— Рішення
Щодо режиму робочого часу осіб з інвалідністю
Щодо документального оформлення

 

 • Вікторія Ліпчанська. Особа з інвалідністю не справляється з роботою: як звільнити?

При прийнятті на роботу особі з інвалідністю було встановлено випробування строком 3 місяці. Чи можна звільнити працівника як такого, що не витримав випробування, оскільки він не справляється з обсягом роботи?

 

 • Світлана Цимбалюк. Очно-дистанційна форма навчання для студентів післядипломної освіти: як організувати й оформити

Ситуація:У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції навчальний заклад затвердив нову форму навчання для студентів післядипломної освіти — очно-дистанційну. Як має проходити курси спеціалізації медична сестра?
Рішення
— Щодо організації професійного навчання
— Щодо навчання з відривом від виробництва
— Щодо навчання без відриву від виробництва
— Щодо табелювання

​​​​​​​ ✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 • Галина Білоткач. Запитання гарячої лінії

— Працівник працює на приватному підприємстві за основним місцем роботи 4 год. і за внутрішнім сумісництвом також 4 год. Чи можна надати йому щорічну відпустку лише на роботі за сумісництвом?
— Працівник замість листка непрацездатності надав довідку про лікування. Чи підлягає оплаті така довідка?
— Чи потрібно посилатися на пункт 4 статті 36 КЗпП, якщо працівник звільняється за власним бажанням або, наприклад, з ініціативи роботодавця?
— Працівник-донор приєднав до щорічної відпустки 2 додаткових дні відпочинку за здавання крові. Чи потрібно оплачувати «лікарняні», що припали на ці дні, та продовжувати щорічну відпустку на відповідну кількість днів?
— Чи має право батько на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини — підприємець?
— Хто має право підписувати накази про прийняття на роботу і звільнення з роботи?
— Чи вноситься до трудової книжки особи запис про зайняття підприємницькою діяльністю?
— Чи може працівник-пенсіонер звільнитися в період щорічної відпустки за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію?
— Чи може роботодавець збільшити тривалість щорічної основної відпустки з 24 до 28 календарних днів?
— Чи має право працівниця, яка є одинокою матір’ю, на додаткову соціальну відпустку, якщо вона працює за сумісництвом на кількох підприємствах?
— Чи зобов’язаний роботодавець установлювати всім працівникам неповний робочий час?
— Які відпустки можна переносити на інший період?
— Які найпоширеніші підстави припинення трудового договору?

 • Станіслав Соломонов. Документування правовідносин при сумісництві на підприємствах недержавної форми власності

— У чому полягає особливість в організації та оформленні трудових відносин при сумісництві?
— Якими локальними нормативними актами підприємства запроваджуються обмеження на роботу за сумісництвом?
— Чим забезпечується правильність документування сумісництва?

 

​​​​​​​ ✔ КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

 • Микола Бойко. Щодо переукладення трудових договорів і виплати «оздоровчих» учителям

— Ситуація: Вчителі-пенсіонери з 1 липня 2020 року «переведені» на контракт строком на 1 рік. Як правильно продовжити з ними контракт, щоб вони отримали щорічну відпустку та «оздоровчі»?
Щодо пролонгування строкових трудових договорів на період роботи науково-педагогічних працівників у приймальній комісії

— Ситуація: Науково-педагогічні працівники прийняті на роботу за строковим трудовим договором з 1 вересня 2020 року до 30 червня 2021 року (планувалося оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад, яке не відбулося). Ці особи мають бути звільнені 30 червня 2021 року. Вони також можуть піти у відпустку з подальшим звільненням в останній день відпустки. Як пролонгувати строкові трудові договори (прийняти за строковим трудовим договором на умовах погодинної оплати праці) цих осіб для того, щоб залучити їх до роботи в приймальній комісії? Варіант «звільнити і прийняти» не підходить, оскільки такі особи втрачають кошти на оздоровлення. 

 • Щорічна основна відпустка збільшеної тривалості: особливості надання

Ситуація: ТОВ займається виробництвом електроенергії (сонячні електростанції). Чи належать його працівники до промислово-виробничого персоналу електроенергетичної промисловості, якому відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більш ніж 28 календарних днів?

Щодо щорічної основної відпустки збільшеної тривалості промислово-виробничому персоналу
Щодо підсумовування часу
Щодо звільнення працівника в зв’язку з переведенням
Щодо виплати компенсації

​​​​​​​ ✔ НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ

 • Лариса Красовська. Керівник підприємства повернувся з відрядження раніше: дії кадровика

 

✔ ​​​​​​​ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Світлана Цимбалюк. Доплати працівникам за вислугу років у сфері культури

 

✔  СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

 • Олександр Клименко. Ознайомлюємо працівників із положенням про структурний підрозділ під розписку
 • Олена Загорецька. Накладення електронної резолюції у системі електронного документообігу

— Яким нормативно-правовим актом регламентовано вимоги до електронної резолюції?
— Яким локальним нормативним документом може визначатися візуалізація електронної резолюції у конкретній установі?
— Чий кваліфікований електронний підпис повинен міститися в електронній резолюції?

✔ АЛГОРИТМИ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ

 • Реорганізація і ліквідація  підприємства

— РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА «А» ДО ПІДПРИЄМСТВА «Б»
— РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ВИДІЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА «А» З ПІДПРИЄМСТВА «Б»
— ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

​​​​​​​ ✔ ДОПИТЛИВИЙ КАДРОВИК 

 • Терміни подання форми № 4-ПН
 • Внесення запису окремим рядком: як це?

✔ ​​​​​​​ КАДРОКОНСПЕКТ

 • Робота в нічний час без порушень законодавства
 • Зберігання трудових книжок

​​​​​​​✔  ІНФОТЕКА

 • Особливості масового вивільнення працівників
 • Особливості подання форми № 4-ПН
 • Що зобов’язаний зробити роботодавець до початку роботи працівника?
 • Особливості вивільнення державних службовців 

​​​​​​​ ✔ НОТАТКИ

 • Тривалість відпусток у зв’язку з навчанням

Придбати