...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 6, 2017

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Олександр ДРОЗДИК
Трудовий кодекс України — продукт соціального діалогу
Як змінить Трудовий кодекс України економічне та політичне життя українців? Якою мірою закріплено в ньому інтереси працівників?

Олена КОНОВАЛОВА
Щодо нового порядку проведення перевірок інспекторами праці
Які переваги для роботодавців із прийняттям нового порядку проведення перевірок? Які підстави для здійснення інспекційних відвідувань? Як запобігти штрафним санкціям з боку інспекторів праці?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (п. 72ст. 36 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 72 статті 36 КЗпП? Які категорії працівників можуть бути звільнені за цим пунктом? Як правильно оформити наказ про звільнення та запис у трудовій книжці працівника?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Призов працівниці на військову службу за контрактом: чи можливе звільнення? 
Які підстави припинення трудового договору за пунктом 3 статті 36 КЗпП? Хто приймається на військову службу за контрактом? Які гарантії працівників, призваних на військову службу за контрактом?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Оксана КАМАНОВА
Прийняття на роботу за безстроковим трудовим договором: поетапні дії
Як оформити наказ про прийняття на роботу і правильно сформулювати запис у трудовій книжці працівника? Які облікові документи потрібно заповнити? У який спосіб повідомити працівника про обробку його персональних даних? Як ознайомити працівника з умовами праці та нормативними актами підприємства? У який строк потрібно повідомити працівника про дату початку відпустки?

Лариса МАРТИНЕНКО 
Усе, що потрібно знати про щорічні відпустки
Які є види щорічних відпусток? Якої тривалостінадаються щорічні відпустки? Як правильно скласти графік відпусток?

СУДОВА ПРАКТИКА

Ірина ЛУПОЛ
Адвокатський запит:вимоги до оформлення, строки розгляду, надання відповіді
Як оформлюється адвокатський запит? Які документи додаються до нього? У який строк підприємство повинно розглянути запит? Яку відповідальність передбачено за неправомірну відмову надати інформацію на запит?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Охорона праці vs Кадрова служба:індивідуальний захист працівників у виробничих умовах
Виконання яких робіт передбачає застосування ЗІЗ? Чи існують протипоказання щодо використання ЗІЗ? Як оформити наказ про порядок забезпечення працівників ЗІЗ?

ДІЛОВА МОВА

Оксана БЕЗВЕРХОВА
Складні випадки слововживання в українській мові
Які вислови та слова є калькою з російської мови? Чи відрізняються значення слів «заступник» та «замісник»? Яке тлумачення слова «магазин» та «крамниця»?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій і посад 
Що повинен знати та вміти соціолог? Які кваліфікаційні вимоги до психолога? У чому полягає зміст роботи майстра виробничої дільниці?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці
Відпустки у зв’язку з навчанням
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А І групи
Відпустки без збереження заробітної плати
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
Творча відпустка

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про звільнення з ініціативи працівника