Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 7, 2017

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

Круглий стіл на тему «Трудовий кодекс vs КЗпП: переваги для роботодавця»

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Світлана ЛІСТРОВА
Пора відпусток: на що звернути увагу роботодавцю
Чи можна взяти дві щорічні основні відпустки протягом календарного року? За яких умов надається відпустка за роботу за комп’ютером? Чи зменшується тривалість щорічної основної та додаткової відпустки при неповному робочому часі?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (п. 9 ст. 36 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 9 статті 36 КЗпП? Які категорії працівників можуть бути звільненні за цим пунктом? Як правильно оформити наказ про звільнення та запис у трудовій книжці працівника?

КАДОРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Світлана ЦИМБАЛЮК
Особливості оплати праці працівникам бюджетної сфери
Якими нормативно-правовими документами регулюється оплата праці працівникам бюджетної сфери? За яких умов роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові доплату до рівня мінімальної заробітної плати?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лариса МАРТИНЕНКО
Усе, що потрібно знати про щорічні відпустки
Як правильно оформити наказ про надання щорічної відпустки? У яких випадках щорічна відпустка переноситься на інший період? Які умови поділу щорічної відпустки на частини? У яких випадках працівника можна відкликати із щорічної відпустки?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола БОЙКО
Деякі особливості візування та підписання розпорядчих документів: застосування електронного підпису керівника підприємства
Чи можна візувати кадрові документи (накази про прийняття на роботу, надання відпустки, відкликання з відпустки, переміщення, сумісництво, допуск до самостійної роботи, звільнення тощо) електронним підписом керівника підприємства?

Олександр КЛИМЕНКО
Перейменування посади працівника суду
Якими нормативно-правовими документами варто керуватися для добору найбільш підходящої назви посади у системі державної служби? Що потрібно врахувати під час добору найбільш підходящої назви посади у відповідності до КП?

Станіслав СОЛОМОНОВ
Підсумований облік робочого часу для охоронників
За яких умов можливе запровадження на підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу? Яка тривалість роботи протягом доби та тижня за такого режиму?

ДІЛОВА МОВА

Оксана БЕЗВЕРХОВА
Правильно вживаємо українські слова
Чи властиве для української мови слово «міроприємство»? Яке тлумачення слів «нагода» та «пригода»? Чи відрізняються значення слів «переписка» та «листування»?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Застосування положень п. 4. ст. 40 КЗпП у разі розташування підприємства у зоні проведення АТО
Які факти мають бути враховані при вирішенні спору щодо звільнення працівника на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП за прогул, якщо підприємство розташоване на території самопроголошеної, невизнаної «ЛНР»? Чи визнається прогулом відсутність на роботі працівника, якщо він не виходить на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення АТО?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Микола ПОСТЕРНАК
Розмір допомоги на поховання в 2017 році збільшено
Які підстави для призначення допомоги на поховання? Кому надається допомога на поховання? Які документи потрібно подати на підприємство для отримання допомоги?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Охорона праці vs Кадрова служба: використання аутсорсингових послуг на підприємстві
Що таке аутсорсинг та які його види? За яких умов підприємству потрібно скористатися аутсорсинговими послугами? Виконання яких робіт передбачається аутсорсинговими організаціями?

РИНОК ПРАЦІ

Олена ПЛИСЮК
Реєстрація безробітного в центрі зайнятості та надання допомоги по безробіттю
Хто може набути статусу безробітного? Чи обов’язково реєстрація безробітного повинна відбуватися за зареєстрованим місцем проживання? Які документи необхідні для реєстрації безробітного в центрі зайнятості?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр КЛИМЕНКО
Добір назв посад для інтернет-магазину: міжнародний досвід та вітчизняна практика
Які основні бізнес-процеси використовуються в інтернет-магазині? Які назви посад для інтернет-магазину можна підібрати у КП? Як утворити «розширені» назви посад відповідно до КП?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних посад і професій
Що повинен знати та вміти диспетчер-інформатор? Які кваліфікаційні вимоги до бухгалтера? У чому полягає зміст роботи брокера?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Як впливають святкові та неробочі дні, встановлені статтею 73 КЗпП України, а також тимчасова непрацездатність працівника на тривалість відпусток
Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про звільнення з ініціативи роботодавця