...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 7, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

PRIME-ТЕМА
Лариса Красовська
Строковий трудовий договір: правильно укладаємо, продовжуємо та припиняємо 
• Що потрібно враховувати при укладенні строкового трудового договору?
• Як розрізняти види строкових трудових договорів?
• Які особливості укладення строкових трудових договорів із працівниками, зайнятими на сезонних і тимчасових роботах?
• Коли строковий трудовий договір може стати безстроковим?

Оксана Каманова
Строковий трудовий договір: особливості укладення на сезонних роботах 
На підприємстві цукрового виробництва укладаються строкові договори: на ремонтний період і на сезон перероблення цукрової сировини.

1.    Працівник працював слюсарем під час ремонту, згодом його переводять оператором на сезонні роботи. Чи змінюються в нього істотні умови праці та чи залишається договір строковим?
2.    Інший працівник працював і під час ремонту, і в період сезонних робіт вантажником цукру. Договори вважаються строковими в обох випадках? Чи в якомусь із них договір стає безстроковим?
3.    Чи є обмеження щодо кількості строкових трудових договорів і часу їхньої дії?
Для підприємства важливо зберегти строковість договорів.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА
Галина Білоткач
Запитання гарячої лінії 

1. Чи можна сумісникові (працює на 0,5 ставки) надати щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці?
2. Чи проводиться атестація робочого місця за умовами праці бухгалтера (робота за комп’ютером) для надання йому щорічної додаткової відпустки?
3. Як діяти працівникові у разі відмови роботодавця звільнити його з роботи за власним бажанням без поважної причини?
4. Чи вноситься до трудової книжки працівника підприємства запис про проходження строкової військової служби?
5. З якої дати потрібно звільнити працівника у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про позбавлення його волі?
6. Якої тривалості надавати додаткову соціальну відпустку працівниці, котра має 4 дітей віком до 15 років?
7. Чи враховується додаткова соціальна відпустка в максимальну тривалість щорічної відпустки, визначену частиною третьою статті 10 Закону України «Про відпустки»? Чи ділиться вона на частини? Чи втрачається право на таку відпустку у разі її невикористання?
8. Чи має право працівниця, прийнята на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, на додаткову соціальну відпустку на новому місці роботи, якщо вона не використала такої відпустки на попередньому місці роботи? Чи можна перерахувати суму компенсації за невикористані дні додаткової соціальної відпустки на рахунок підприємства, на яке вона перейшла?
9. Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, відпустка без збереження заробітної плати на період карантину?
10. Жінка працює за основним місцем роботи, де отримала відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Під час відпустки вона зареєструвалася приватним підприємцем. Як у цій ситуації переоформити трудові відносини й трудову книжку? Чи вважається зайняття підприємницькою діяльністю роботою за сумісництвом?
11. Працівник 22 травня 2020 року подав заяву про звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), але продовжував працювати за усною домовленістю з роботодавцем до кінця червня і був звільнений 30 червня (останнім днем роботи). Ознайомлюватися з наказом про звільнення й отримувати трудову книжку працівник відмовляється. Як діяти в такій ситуації?
12. Чи потрібно проводити атестацію робочих місць за умовами праці для надання додаткової відпустки за особливий характер праці. 

Світлана Колінько
Подання скан-копій трудових книжок до ПФУ: перші кроки 
•Які вимоги до скан-копій трудової книжки?
• З якими проблемами може стикнутися кадровик під час підготовки документів?
• Чому електронна трудова книжка зацікавила не всіх працівників?

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Світлана Цимбалюк
Надбавки: призначаємо та виплачуємо вчасно 
Працівник звільняється, йому виплачують усі належні виплати.
Через 15 днів керівник підписує наказ про призначення працівникові надбавки за період з травня по листопад минулого року.

1.    Коли вираховується час прострочення: з дати підпису наказу чи з дати призначення надбавки?
2.    Яким документом регулюється виплата? Чи потрібен наказ керівника?
3.    
Оплата листка непрацездатності та відпустки: як урахувати період простою?   
1.    У квітні 2020 року через карантин працівник цілий місяць перебував у простої (оплата здійснюється з розрахунку 2/3 тарифної ставки). У табелі обліку використання робочого часу з 1 квітня до 30 квітня потрібно проставляти «П», тобто простій?
2.    У травні цей працівник іде у відпустку. Чи вилучати ці дні простою для розрахунку середньої заробітної плати? Як-
що так, то потрібно вилучати 30 днів чи тільки ті дні, які
згідно з графіком відпусток він мав відпрацювати?
3.    Щоб розрахувати середню заробітну плату для оплати
листка непрацездатності, дні простою вилучаються чи ні?

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ
Тетяна Жакун
Особові справи посадових осіб місцевого самоврядування: доступ обмежено?  
На сьогодні втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» від 25 травня 1998 року № 731, а наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців» від 22 березня 2016 року № 64 згідно зі статтею 3 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII не поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування.
1.    Чи вважається інформація, що міститься в особових справах посадових осіб місцевого самоврядування, інформацією з обмеженим доступом (відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI)?
2.    Чи є особові справи документами, що містять службову інформацію, і чи потрібно відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» присвоювати кожній особовій справі гриф «для службового користування»?

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Наталія Лук’янчук
Надомна і дистанційна робота: у чому між ними різниця?
• Що таке надомна/дистанційна робота?
• Чи обов’язково укладати письмовий трудовий договір про таку роботу?
• Як вона оплачується?

Ольга Стахів
Працівник захворів на коронавірусну інфекцію: дії кадровика
Є підозра, що працівник підприємства захворів на коронавірусну інфекцію. За кілька днів надійдуть результати тесту. Кадрова служба підприємства підготувала розпорядження про запровадження дистанційної роботи для працівників, які контактували з хворим (до отримання результатів аналізів). Які дії роботодавця, зокрема кадровика, у разі, якщо результат тесту виявиться позитивним?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Олександр Носіков
Описи сучасних посад і професій 
• Вагранник (ливарні роботи)
• Вишивальник
• Автоматник
• Авторемонтник
• Менеджери (група професій)

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Консультує Державна служба зайнятості
Щодо надання статусу безробітного та виплати допомоги по частковому безробіттю в період карантину
Щодо надання допомоги по частковому безробіттю в період карантину
Щодо можливості стати на облік й отримати статус безробітного дистанційно
Щодо змін у наданні допомоги безробітним у період карантину
Щодо зростання кількості звільнених працівників та перевірки законності їх звільнення

КЕЙСИ ВІД ФАХІВЦЯ
Станіслав Соломонов
Підсумований облік робочого часу: для чого і як враховують неявки працівників 
КЕЙС 1. Що таке перепрацювання при підсумованому обліку робочого часу?
КЕЙС 2. Що таке недопрацювання
при підсумованому обліку робочого часу?
КЕЙС 3. Як враховувати неявки при визначенні надурочних годин і недопрацювань?
КЕЙС 4. Як на локальному рівні визначити порядок обліку неявок?
КЕЙС 5. Які соціально-правові наслідки некоректного обліку неявок?

КАДРОКОНСПЕКТ
Екскурсія кадровим діловодством. ГІД № 1. Основні міжнародні конвенції
Екскурсія кадровим діловодством. ГІД № 2. КЗпП, Закони України, Класифікатор професій
Екскурсія кадровим діловодством. ГІД № 3. Постанова, накази та інструкції

ІНФОТЕКА
Карантин триває: свіжі зміни