Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 7, 2021

✔ КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

 • Вікторія Ліпчанська. Основне місце роботи: як визначити без трудової книжки?

— Що таке «основна робота»?
— Чи потрібно в наказі про прийняття на роботу дублювати інформацію щодо визначення основного місця роботи працівника?
— Без виконання яких умов з боку роботодавця працівник не може бути допущений до роботи?

 • Наталія Лук’янчук. Відпустка для догляду за дитиною: зміни, прогалини, спірні питання

— Кому надають відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
— Який пакет документів має надати баба дитини для оформлення відпустки, а який — батько?
— Як сформулювати текст довідки з місця роботи про те, що особа не перебуває у відпустці для догляду за дитиною?

 • Микола Бойко. Директор іде у відпустку: призначаємо виконувача обов’язків

Директор підприємства йде у щорічну відпустку. На період його відсутності виконувачем обов’язків призначають заступника директора з транспорту без звільнення від його основних трудових обов’язків. Чи повинен такий працівник подавати відповідну заяву? Як він має підписувати документи — «виконувач обов’язків директора» чи «заступник директора з транспорту»? Як оплачувати працю такого працівника: провадити доплату згідно з колективним договором (у розмірі 25 % посадового окладу директора) чи можна прописати, що працівникові виплачуватиметься різниця між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом директора (такої форми оплати колективним договором не передбачено)?

 • Світлана Цимбалюк. Суміщення керівником медзакладу посади лікаря: як оплатити?

Чи може директор медичної комунальної установи суміщати посаду лікаря-уролога? Якщо так, то якою постановою керуватися під час підготовки наказу (розпорядження) про оплату його праці?

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 • Галина Білоткач. Запитання гарячої лінії

— Чи надається додаткова оплачувана відпустка згідно зі статтею 19 Закону України «Про відпустки» працівниці на роботі за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
— Чи застосовуються до працівника протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення (зокрема, виплата премій до святкових або ювілейних дат)?
— Чи можна надати працівникові щорічну основну відпустку наперед за поточний і майбутній робочі роки?
— Чи діятимуть установлені частиною третьою статті 10 Закону України «Про відпустки» обмеження щодо загальної тривалості щорічної відпустки, якщо працівникові надається щорічна основна відпустка, яка накопичилася за 3 робочі роки, загальною тривалістю 72 календарні дні?
— Чи обов’язково переносити працівникові щорічну основну відпустку на інший період?
— Чи можна надати працівникові частину щорічної основної відпустки тривалістю 5 календарних днів?
— За який період надати щорічну основну відпустку працівникові, якого було звільнено та поновлено на роботі за рішенням суду?
— Чи може роботодавець самостійно встановлювати працівникам додаткові відпустки, щорічні відпустки більшої тривалості та інші пільги?
— Як діяти у ситуації, коли працівник відмовляється підписувати повідомлення (наказ) про зміну істотних умов праці?
— Чи має право роботодавець звільнити працівника — особу з інвалідністю?
— Чи потрібно повідомляти центр зайнятості про уведення нових посад і прийняття працівників на ці посади?
— Коли працівник має право отримати щорічну відпустку, якщо він працює на цьому підприємстві перший рік?
— Чи може роботодавець відмовити у прийнятті на роботу за трудовим договором особі, яка не подала трудової книжки?
— Як звільнити працівника, який не пройшов випробування?
— Чи може вагітна жінка звільнитися за власним бажанням?
— Чи може роботодавець звільнити у зв’язку із закінченням строку контракту працівницю — одиноку матір, яка має дитину віком 15 років?
— Чи має особа подавати письмову заяву про укладення цивільно-правового договору?

 

✔ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Станіслав Соломонов. Установлюємо працівникові доплату за ведення військового обліку

— У яких випадках скасовується така доплата?
— Як правильно задокументувати відповідні управлінські рішення?
— Кому і в якому розмірі може встановлюватися доплата за ведення військового обліку?

 

✔ ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Олександр Клименко. Як назвати посаду керівника відділу, пов’язаного зі збутом товарів?

На підприємстві утворено відділ, що здійснює збут товарів. Чи можна запровадити посаду «Керівник відділу збуту»? Чи відповідна посада може називатися тільки «Начальник відділу збуту» (код КП 1229.7)?

 

✔ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 • Редакція журналу «КАДРОВИК.UA». Листки непрацездатності: перехідний період

— Що змінилося у визначенні листка непрацездатності?
— У якій формі вести листки непрацездатності в перехідний період?
— Які функції комісії із соціального страхування на підприємствах?
— Що потрібно враховувати при формуванні заяви-розрахунку?

 

✔ КАДРОАУДИТ

 • Оксана Каманова. Строки у трудовому праві: особливості обчислення

— Як правильно визначати дату закінчення строку?
— Чи потрібно враховувати при обчисленні строку вихідні, святкові та неробочі дні?
— У яких випадках строк може призупинятися?

 

✔ ІНФОТЕКА

 • Порядок реєстрації роботодавців для створення електронних трудових книжок
 • Які послуги можна отримати через вебпортал ПФУ
 • Надання послуг в електронній формі: визначення та терміни
 • Обслуговування страхувальників і застрахованих осіб ПФУ

Придбати