...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 8, 2017

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Чому злодій і шахрай завжди ходять «білими», а HR та СБ приречені на другий хід «чорними»

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Роман ЧЕРНЕГА
Важливі аспекти при проведенні перевірок
Чи передбачена «нова» форма посвідчення для інспекторів праці, що вже давно виконують свої повноваження? Що має бути у посвідченні, аби переконатися, що воно не підроблене? Яким чином зможе перевірити посвідчення інспектора праці роботодавець?        

Володимир МАКСИМЧУК
Про зміни в системі пенсійного забезпечення
У чому полягає осучаснення пенсій і як воно реалізовуватиметься? Які розміри мінімальної пенсії за віком передбачено законопроектом № 6614 та чи змінюються умови її призначення? Які особливості пенсій за вислугу років та пенсій за віком на пільгових умовах?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Правове регулювання праці надомників
Як оформити письмовий трудовий договір з надомником? Що має бути зазначено в наказі про прийняття на роботу? Чи потрібно вносити до трудової книжки працівника запис про виконання роботи вдома?

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (п. 4 ст. 41 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 4 статті 41 КЗпП? Які категорії працівників можуть бути звільнені за цим пунктом? Як правильно оформити наказ та запис у трудовій книжці працівника про звільнення?

КАДОРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Світлана ЦИМБАЛЮК
Оплата роботи в нічний час: це скільки?
Який час вважається нічним? Якими нормативно-правовими документами регламентуються розміри доплат за роботу в нічний час? Як на підприємстві здійснюється оплата роботи в нічний час?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Лариса МАРТИНЕНКО
Усе, що потрібно знати про щорічні відпустки
У який строк мають бути виплачені «відпусткові»? Як правильно оформити наказ про надання працівникові щорічної відпустки з подальшим звільненням? Яку відповідальність передбачено за порушення законодавства про відпустки?

Ольга ХАРЕЧКО
Відпустки без збереження заробітної плати
Які є види відпусток без збереження заробітної плати? Хто має право на таку відпустку? Які документи повинен надати працівник для отримання відпустки без збереження заробітної плати?

Олена ГУБАР
Трудові відносини з інвалідами на підприємстві
Який норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів установлено законодавством? Які документи має подати інвалід під час прийняття на роботу? Як правильно оформити наказ про прийняття на роботу?

ДІЛОВА МОВА

Оксана БЕЗВЕРХОВА
Правильно ставимо наголос у словах
Що є основою системи виділення наголосом слів в українській мові? Які особливості наголошення в українській мові? Із якими групами слів виникають проблеми з наголосом?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Вступ працівниці на військову службу за контрактом
Що є підставою для припинення трудового договору з працівницею? Яких працівниць стосуються гарантії, зазначені у статті 119 КЗпП? Чи має право роботодавець звільнити працівницю, яка вступила на військову службу за контрактом у добровільному порядку в особливий період, за пунктом 3 статті 36 КЗпП?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Охорона праці vs Кадрова служба: безпека праці персоналу підрядних організацій
На підставі чого здійснюється виконання підрядних робіт? Які права та обов’язки сторін договору підряду? Як оформлювати акт-допуск та договір на виконання підрядних робіт?

РИНОК ПРАЦІ

Олена ПЛИСЮК
Реєстрація безробітного в центрі зайнятості та надання допомоги по безробіттю
Яким критеріям має відповідати підходяща робота? Чи повинен безробітний відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований? За яких умов припиняється реєстрація безробітного?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних посад і професій
Що повинен знати та вміти технік з метрології? Які кваліфікаційні вимоги до адміністратора? У чому полягає зміст роботи архіваріуса?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Хто не визнається близькими особами
Строки відряджень
Обов’язкове використання печаток скасовано

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про звільнення з незалежних від волі сторін підстав