Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 8, 2021

✔ КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
✔ МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
✔ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

 • Оксана Каманова. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору

— За які відпустки передбачено виплату грошової компенсації працівникові у разі звільнення?
— Що краще для працівника: отримати компенсацію за невикористані дні відпустки чи піти у відпустку? — Чи можна звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору в період перебування його у відпустці?

 

 • Лариса Красовська. Змінюємо назву структурного підрозділу підприємства

— На підприємстві змінюється назва відділу. Який порядок дій працівника кадрової служби?
— Як правильно оформити відповідні документи (про перейменування відділу, переведення працівників тощо)?
— Як бути із працівницею, котра перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та працівницею, яка працює на її посаді за строковим трудовим договором?
— Чи потрібно їх також переводити і чи здійснюється таке переведення одним числом?

 

✔ ПРАКТИКА КАДРОВИКА

 • Галина Білоткач. Запитання гарячої лінії

— Які особливості надання щорічних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати особам з інвалідністю?
— Чи всім працівникам надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань? Чи надається така допомога сумісникам?
— Як поновити працівника на роботі за рішенням суду, якщо на його місці працює інший працівник?
— Коли можна звільнити працівника-сумісника, який працює за строковим трудовим договором, якщо його прийнято на військову службу за контрактом?
— Чи зобов’язаний роботодавець звільнити працівника у зв’язку з його обранням депутатом місцевої ради?
— Чи може роботодавець відмовитися прийняти у працівника листок непрацездатності?
— У яких випадках на працівника покладаються додаткові обов’язки в порядку суміщення?
— Чи можна покласти суміщення за посадою інженера з охорони праці на іншого працівника?
— Чи обов’язково на підприємстві повинні бути правила внутрішнього трудового розпорядку? Як часто потрібно їх переглядати та вносити до них зміни?
— Чи надається грошова компенсація за невикористану щорічну основну відпустку особі, з якою укладено цивільно-правовий договір?
— Працівник-пенсіонер подав заяву про звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію. Чи повинен він відпрацювати 2 тижні?
— Коли потрібно провести розрахунок із працівником, якщо закінчення строкового трудового договору припадає на вихідний день?
— Як правильно визначити дату звільнення працівника, якщо він попередив роботодавця про звільнення за 2 тижні?
— Чи подається до Державної податкової служби України повідомлення про прийняття на роботу працівника у порядку переведення з іншого підприємства? Коли потрібно подати таке повідомлення, якщо працівник звільняється з роботи 27 липня 2021 року, а приймається на роботу 28 липня?
— Чи можна встановити строк випробування працівниці, яку приймають на роботу за строковим трудовим договором на період перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами?
— Чи може працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працювати за цивільно-правовим договором?
— Чи можна у разі потреби залучити до роботи працівника — студента закладу вищої освіти, який перебуває у відпустці у зв’язку з навчанням?
— Працівник був залучений до роботи у вихідний день. Як визначити інший день відпочинку, якщо він працював лише 2 год.?

 • Віталіна Дроздовська. Три етапи звільнення працівника за угодою сторін

— Коли має бути подано заяву про звільнення за угодою сторін?
— Яку дату визначити останнім робочим днем працівника?
— На що звернути увагу, складаючи наказ про звільнення?
— Чи має право роботодавець припинити трудовий договір із працівником під час його тимчасової непрацездатності?

 • Ольга Стахів. Звільнення працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП

Працівник до 13 червня 2021 року перебував на «лікарняному», 15 червня 2021 року пройшов огляд МСЕК і з 14 червня 2021 року йому встановлено ІІ групу інвалідності. Оригінали документів до відділу кадрів було надано 17 червня 2021 року.

— Як оформити дні відсутності працівника на роботі з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року?
— Як визначити дату звільнення працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП?

 

✔ КАДРОВИЙ ПРОФІЛЬ

 • Олександр Клименко. Як працівникові на посаді інспектора з кадрів підвищити свою категорію з оплати праці?

За тарифною сіткою заробітна плата в інспектора з кадрів невелика. Як правильно назвати професію за КП, щоб вона належала до більш високої категорії в системі оплати праці?

 

✔ СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО

 • Олена Загорецька. Новий стандарт на оформлення документів

— Чи стосуються положення ДСТУ 4163:2020 документів, що створюються або застосовуються у діяльності кадрової служби?
— Які юридичні особи можуть використовувати ДСТУ 4163:2020 під час оформлення своєї документації?
— Які основні зміни відбулися у складі та змісті реквізитів документів і вимогах до виготовлення документів?

 

✔ КАДРОАУДИТ

 • Олена Губар. Прийняття на роботу тимчасового працівника на період відпустки основного

— Чи потрібно на час заміщення тимчасово відсутнього працівника вводити додаткову посаду?
— На яких умовах тимчасовий працівник приймається на роботу?
— Як оформити прийняття на тимчасову роботу?
— Чи можна тимчасовому працівнику продовжити трудовий договір?

 • Редакція журналу «КАДРОВИК.UA». Процедура надання відпустки згідно з графіком

— Що потрібно враховувати, надаючи щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці?
— Як визначити конкретну дату відпустки та підготувати проєкт наказу про надання відпустки?
— Який алгоритм заміни частини відпустки грошовою компенсацією?

 

✔ КАДРОКОНСПЕКТ

 • Праця неповнолітніх
 • Щодо поняття «одинока мати»

Придбати