...
Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 9, 2017

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ІНТЕРВ’Ю З ПРАКТИКОМ

Ольга МАКОГОН, Олег РАЧУК
Комплексні зміни правил на ринку праці потребують підтримки
Чому саме зараз реформа ринку праці є настільки затребуваною? Які основні перешкоди гальмують проведення реформи ринку праці? Чи достатньо лише прийняття Трудового кодексу України для проведення реформи ринку праці?

Олександр МАКУХА
Особливості переведення державних службовців до інших державних органів
На які посади можливе переведення державних службовців до інших органів державної влади без проведення конкурсу? Чи потрібно проводити спеціальну перевірку при такому переведенні? Який механізм проведення перевірки?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (п. 5 ст. 41 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 5 статті 41 КЗпП? Які категорії працівників можуть бути звільнені за цим пунктом? Як правильно оформити наказ та запис у трудовій книжці працівника про звільнення?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Призначення та звільнення керівників закладів культури
Що є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівником закладу культури? У який термін потрібно розірвати трудові відносини? Чи може брати участь в конкурсі на заміщення посади керівник, з яким було розірвано безстроковий трудовий договір?

Микола ПОСТЕРНАК
ФОП & працівниця-сумісник: ким та в який спосіб виплачується допомога по вагітності та пологах
Хто має право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності? Що є підставою для надання таких виплат?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олена ГУБАР
Трудові відносини з інвалідами на підприємстві
Яка ставка єдиного внеску застосовується до заробітної плати інваліда? Якої тривалості надається щорічна основна відпустка інвалідам? У який строк має подаватися звіт за формою № 10-ПІ? Яка відповідальність передбачена за неподання звіту?

Лариса КРАСОВСЬКА
Припинення трудових відносин у разі смерті працівника
Як правильно оформити наказ про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника та внести запис до його трудової книжки? Як визначити дату припинення трудового договору з працівником? Хто може отримати трудову книжку і належні кошти?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола ПОСТЕРНАК
Перенесення щорічної основної відпустки на підставі довідки про тимчасову непрацездатність: чи можливе?
Що є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності? Чи може роботодавець відмовити працівникові в перенесенні щорічної основної відпустки?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Виплата одноразової грошової допомоги працівнику при виході на пенсію
Чи підлягають захисту права працівника в судовому порядку, якщо про порушення прав він дізнався через декілька років після виходу на пенсію? Чи можна вважати, що такими діями роботодавця працівнику завдано моральної шкоди?

РИНОК ПРАЦІ

Олена ПЛИСЮК
Реєстрація безробітного в центрі зайнятості та надання допомоги по безробіттю
Які документи необхідні для отримання допомоги по безробіттю? Чи потрібно робити запис у трудову книжку особи про виплату допомоги по безробіттю? Яка тривалість та розміри виплати допомоги по безробіттю?

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Світлана ЛІСТРОВА
Доплата до мінімальної заробітної плати та нарахування єдиного внеску: практичні ситуації
Які виплати не враховуються під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального рівня? Як правильно здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати працівника, якому встановлено неповний робочий день? Як правильно здійснити доплату до гарантованого рівня мінімальної заробітної плати і нарахувати ЄСВ сумісникові?

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Застосовуємо норми трудового законодавства правильно

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних посад і професій
Що повинен знати та вміти приватний детектив? Які кваліфікаційні вимоги до професіонала з антикорупційної діяльності? У чому полягає зміст роботи тифлокоментатора?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Хто є службовими особами
Нові правила роботи іноземців в Україні
Алгоритм дій посадових осіб підприємства щодо проведення бронювання працівників
Чи правомірна робота адвоката на підприємстві?

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про звільнення деяких категорій працівників за певних умов