Реєструйся

Журнал «КАДРОВИК.UA» № 9, 2020

КАЛЕНДАР КАДРОВИКА

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Оксана Каманова

Виплата допомоги по частковому безробіттю та стаж для надання відпусток 
1.    Під час карантину працівники перебували у відпустках без збереження заробітної плати, також було оголошено простій, роботу призупинено. Працівники отримали допомогу по частковому безробіттю. Чи зараховується цей період до стажу для надання щорічних основної та додаткових відпусток?
2.    Підприємство не працювало, його діяльність було припинено (це не простій і не надання відпусток без збереження заробітної плати), але в допомозі по частковому безробіттю роботодавцеві відмовлено. Чи включається до стажу, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, цей період?

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ

Микола Бойко
Переведення, переміщення чи зміна істотних умов праці: як оформити «переведення» працівника до нового офісу в цьому ж населеному пункті 
У заяві та наказі про прийняття працівника на роботу було зазначено адресу місця роботи. Працівника переводять до іншого офісу, який розташований поблизу (умови у ньому гірші). Обов’язки працівник виконуватиме ті ж самі. Чи вважатиметься таке переведення порушенням трудового законодавства і чи зміняться істотні умови праці працівника? Якщо таке переведення правомірне, то які подальші дії роботодавця і працівника?

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Світлана Цимбалюк
Чи можна не надати працівникові довідку про доходи? 

Працівник звернувся до адміністрації роботодавця із заявою про надання довідки про його доходи за період з 22 листопада 2019 року до 15 липня 2020 року (день виплати авансу). Довідка працівникові потрібна була терміново, тому він написав заяву двічі (21 і 23 липня). Від адміністрації роботодавця надійшов лист головного бухгалтера за підписом директора підприємства. У листі зазначено, що довідка про доходи видається за останній звітній період (рік), а вказаний працівником період не є звітним. Чи правомірною є відмова надати працівникові довідку про доходи на підставах, викладених у листі головного бухгалтера?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Галина Білоткач
Запитання гарячої лінії 
— Які підстави передбачені законодавством для надання працівникам відпустки без збереження заробітної плати?
— Який порядок і умови надання щорічних відпусток?
— Чи обов’язково надавати працівникові щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочого місця? Як визначити тривалість такої відпустки?
— Чи має право працівник отримати грошову компенсацію за невикористану щорічну додаткову відпустку при звільненні?
— Чи мають право працівники державних підприємств працювати за сумісництвом?
— Чи можна звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору, якщо за його бажанням строк договору було продовжено?
— З якої дати потрібно звільнити працівника у разі його смерті на робочому місці?
— Чи можна з працівником підприємства укласти договір цивільно-правового характеру і на який строк? У чому полягає відмінність цивільно-правового договору від трудового?
— Як правильно визначати сукупність кількох підстав для надання працівникам додаткової соціальної відпустки тривалістю 17 календарних днів? 
— Чи переноситься додаткова соціальна відпустка у разі тимчасової непрацездатності працівника?
— Чи повинна працівниця виходити на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щоб звільнитися у зв’язку з переведенням на інше підприємство? Чи матиме вона право знову оформити таку відпустку на новому підприємстві?

НАДЗВИЧАЙНІ КАДРОВІ СИТУАЦІЇ
Сергій Кравцов

Робітники з електрифікації: добираємо правильні назви професій
• Які професійні назви робіт передбачено для підприємств, що використовують роботу електриків?
• Як виправити неправильні записи у трудовій книжці?
• Як скласти наказ у разі невідповідності назви професії штатному розпису?

СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО
Вікторія Ліпчанська
Виправляємо некласичні помилки у трудових книжках 
• Що робити, якщо у записах трудової книжки виявлено помилку?
• Які основні правила внесення виправлень до трудових книжок?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Олександр Клименко
Структура служби охорони праці на підприємстві
Кількість працівників невиробничого підприємства — більш ніж
50 осіб. Чи може на цьому підприємстві бути така структура служ-
би охорони праці: директор підприємства; начальник відділу кад-
рів та охорони праці; інженер з охорони праці? Усі учасники
структури мають посвідчення про успішне завершення навчання
з охорони праці.

Забезпечення на підприємстві пожежної безпеки: чи можливе на умовах договору ЦПХ
Кількість працівників на невиробничому підприємстві — більше 50 осіб. Чи можна для забезпечення пожежної безпеки на цьому підприємстві залучити інженера з пожежної охорони, уклавши із ним цивільно-правовий договір?

HR-КАБІНЕТ

Ірина Боброва
Рекрутинг Київського міського центру зайнятості — сучасний підхід у доборі кадрів
• Які нові підходи у задоволенні потреб ринку праці?
• У якому інформаційному просторі працюють рекрутери?
• Які послуги можна отримати в Київському міському центрі зайнятості?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Тетяна Тимошек
Описи сучасних посад і професій
• Продавець непродовольчих товарів
• Продавець продовольчих товарів

КЕЙСИ ВІД ФАХІВЦЯ

Станіслав Соломонов
Підсумований облік робочого часу: документування рішень щодо перепрацювань і недопрацювань
КЕЙС 1. Які є види перепрацювань та недопрацювань і чому вони виникають?
КЕЙС 2. Як документуються перепрацювання і недопрацювання?
КЕЙС 3. Яку відповідальність передбачено законодавством за неправомірні перепрацювання та недопрацювання?

КАДРОКОНСПЕКТ

Екскурсія кадровим діловодством. ГІД № 4. Кадрові ретродокументи 
Екскурсія кадровим діловодством. ГІД № 5–6. Нормативно-правові акти щодо надання відпусток окремим категоріям працівників