Зміст журналу «Довідник кадровика» № 4, 2017


Шановні колеги!

До редакції журналу останнім часом надходять багато запитань: чи відображаються доплати до рівня мінімальної заробітної плати у штатному розписі в наказі про прийняття на роботу, чи зберігається виплата середньої заробітної плати за працівником, який неодноразово продовжував контракт на службу в Збройних Силах України, як розраховувати заробітну плату з погодинною ставкою? Відповіді на ці та інші запитання читайте у вкладенні до журналу «Кадри. Гарячі запитання кадровика».

Основним документом працівників кадрової служби є Кодекс законів про працю України, який діє з 1971 року. З плином часу змінюється і нормативна база, змінюється саме суспільство, а отже настала пора реальних перетворень-новацій. Зокрема, на сьогодні вкрай назріла потреба у перезавантаженні трудового законодавства. Так, подією у правовому просторі стало нещодавнє засідання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, за результатами якого було рекомендовано підготувати проект Трудового кодексу України до другого читання  та прийняти в цілому як Закон. Детальніше — читайте в рубриці «Подія».

Закон України «Про державну службу» діє з травня 2016 року, проте під час його практичного застосування виникає низка нагальних запитань. Своїм досвідом щодо організації роботи у державній службі, проведення конкурсу та критеріїв при доборі та залученні нових кадрів ділиться Андрій Заболотний, заступник голови Національного агентства України з питань державної служби в рубриці «Інтерв’ю з практиком».

До того ж із коментарями щодо нових норм у законодавстві можна ознайомитися в матеріалах «Унесено зміни до форми № 1 ПВ: на що звернути увагу кадровикові» та «Зміни у законодавстві щодо оплати праці для медичних працівників у 2017 році».

Цього року 27 квітня працівники кадрових служб вже вкотре відзначатимуть День кадровика. Поки що це свято не набуло офіційного статусу, та сподіваємося, що згодом праця кадровиків буде поцінована належним чином.

Нагадаємо, що 31 березня закінчився конкурс «Кадровик року», переможців будемо урочисто вітати 21 квітня на Всеукраїнських кадрових зборах. Запрошуємо долучитися до когорти професіоналів і стати переможцями!

А ми бажаємо вам натхнення, плідної праці, фінансового благополуччя, виважених рішень, задоволення від своєї професії!

Сподіваємося, журнал стане для вас надійним помічником та порадником! Нехай щастить!

З повагою,
головний редактор

Ольга Харечко

_________________________________________________________

У № 4 «КАДРИ. Гарячі запитання кадровика» (щомісячного вкладення до журналу “Довідник кадровика”):

ЗАПИТАННЯ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ

Галина БІЛОТКАЧ,
експерт гарячої лінії

Олена БІЛОКОНЬ,
експерт із трудового права і кадрового діловодства

Актуальні робочі ситуації
Експерт гарячої лінії та експерт із трудового права і кадрового діловодства відповідають на запитання читачів.

  • Чи треба отримувати згоду роботодавця для працевлаштування на роботу за сумісництвом?
  • Як оформити трудову книжку працівникові, який має перше робоче місце у ФОП?
  • Чи можна з неповнолітнім укласти договір про повну матеріальну відповідальність?

Відповіді на ці та інші запитання — на сторінках журналу.

ЗАПИТАЙТЕ ФАХІВЦЯ

Запитання — відповідь

Світлана ЦИМБАЛЮК
декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук
Чи відображаються доплати до рівня МЗП в штатному розписі і в наказі про прийняття на роботу?

Олександр НОСІКОВ
провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАНУ, канд. соціол. наук
Як утворити похідну назву роботи керівника з інформаційної безпеки?

Олександр НОСІКОВ
провідний науковий співробітник НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України і НАНУ, канд. соціол. наук
Базові назви посад: як їх розширити?

Леонід СМІЯН
полковник юстиції у відставці
Чи зберігається виплата середньої заробітної плати за працівником, який неодноразово продовжував контракт на службу в Збройних Силах України ?

Микола ПОСТЕРНАК
експерт з питань соціального страхування
Чи зараховується час служби в Збройних Силах України, зокрема й у зоні проведення АТО, до страхового стажу й як впливає він на оплату листків непрацездатності?

Анна ХМІЛЬ
консультант з бухгалтерського та податкового обліку
Як розраховувати заробітну плату з годинною ставкою?

Тетяна МАКСИМЕНКО
директор з управління персоналом ТОВ «ІТІ-ГРУП», переможець конкурсу «Кадровик року’2011» у номінації «Управління персоналом»

Чи зараховуються мобілізовані працівники до середньооблікової кількості штатних працівників під час заповнення форм № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна)?

Микола БОЙКО
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат
Як передати штат підприємства його правонаступникові у разі реорганізації через приєднання?

Олександр КЛИМЕНКО
економіст-міжнародник, консультант із питань професійної класифікації
Чи обов’язкові правила та норми національної системи професійної класифікації?

Сергій КРАВЦОВ
канд. соціол. наук, ст. наук. співроб. Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України
Як правильно написати назву професії в наказі та в штатному розписі?

_________________________________________________________

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПОДІЯ

Кодекс законів про працю України час змінити!

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Андрій ЗАБОЛОТНИЙ
Щодо застосування Закону України «Про державну службу» на практиці
Як проводиться конкурс на зайняття вакантних посад державної служби? Які критерії добору та залучення нових кадрів на державну службу щодо оновлення її складу? Якими професійними навиками мають володіти державні службовці, щоб відповідати вимогам часу? Як правильно оформити перехід державного службовця до патронатної служби?

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Сергій КУБАНСЬКИЙ
Зміни у законодавстві щодо оплати праці для медичних працівників у 2017 році
Як визначаються розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я? У яких випадках провадиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати? Яка відповідальність передбачена за виплату працівникові заробітної плати в розмірі, нижчому ніж мінімальний?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Олександр МАКУХА
Формування органів управління та забезпечення руху персоналу в об’єднаних територіальних громадах
Як здійснити реорганізацію сільської ради у зв’язку з об’єднанням територіальних громад? Як правильно оформити в трудових книжках записи про припинення повноважень голови і секретаря реорганізованої сільської ради? Як скоротити працівників у раді об’єднаної територіальної громади?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Щодо основної щорічної відпустки інвалідові, який працює на 0,75 ставки
Якої тривалості встановлено щорічну основну відпустку інвалідам ІІІ групи? Чи впливає робота на умовах неповного робочого часу на тривалість відпустки працівника?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Тетяна МАКСИМЕНКО
Звіт про заплановане масове вивільнення працівників (форма № 4-ПН)
Що таке «масове вивільнення працівників»? Як визначити, чи потрібно подавати звіт за формою № 4-ПН? Які терміни подання звіту передбачені законодавством? Чи встановлено відповідальність за неподання чи порушення порядку подання звіту?

Галина БІЛОТКАЧ
Унесено зміни до форми №1-ПВ: на що звернути увагу кадровикові
Із чим пов’язані зміни в звіті з праці № 1-ПВ? Які розділи відкориговано в формі № 1-ПВ? У який термін та за якою формою подавати звіт?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола БОЙКО
Передання окремих функцій на аутсорсинг
Як здійснити документально закриття позиції головного бухгалтера й передати функції на аутсорсинг, якщо підприємство розширюється? Чи можна скоротити посаду? Коли можна буде відкрити цю посаду знову і як це обґрунтувати?

СУДОВА ПРАКТИКА

Лариса СИДОРОВА
Спори щодо виплати надбавок за класність водіям
У яких розмірах виплачується надбавка за класність водіям? Чи входять надбавки до структури заробітної плати? Що треба розуміти під поняттям «відпрацьований водієм час»?

ДІЛОВОДСТВО

Надія ЯЩЕНКО
Документообіг на підприємстві: реєстрація документів
Які головні документопотоки виокремлюють у документообігу? У чому полягає реєстрація документа? Як правильно оформити журнал реєстрації вхідних/вихідних документів? Як скласти графік документообігу?

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Олександр ЛАЗОРЕНКО
Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
Яким днем має бути закрито ЛН, якщо за результатами огляду МСЕК хворого визнають інвалідом? Чи може слугувати підставою для виписки хворого на роботу його відмова від направлення до МСЕК? На який термін видають ЛН у разі передчасних, багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів? Які органи здійснюють контроль за видачею та продовженням ЛН?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Функції кадрової служби щодо забезпечення охорони праці на підприємстві
Які основні функції з охорони праці виконує кадрова служба на підприємстві? У яких кадрових документахвідображаються питання з охорони праці? Яких працеохоронних заходів треба вживати для збереження здоров’я жінок і неповнолітніх? Які є види інструктажів з питань охорони праці?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій і посад
Що повинен знати й уміти менеджер (управитель) з логістики? Якими особистісними професійними якостями мають володіти менеджер (управитель) з реклами та менеджер (управитель) із збуту? У чому полягає зміст роботи менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Нові показники середньої заробітної плати
Оплата листка непрацездатності донорам
Особливості індексації заробітної плати
Кому роботодавець має надати відпустку до настання шестимісячного терміну роботи

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про переведення на іншу роботу
Зразки записів до трудової книжки про присвоєння (встановлення) рангів, категорій, розрядів, класів