Зміст журналу «Довідник кадровика» № 6, 2017


Шановні колеги!

Нарешті настав довгоочікуваний червень, перший місяць літа, і в найближчі пленарні тижні Парламент розглядатиме проект Трудового кодексу України в другому читанні. А отже, в цьому місяці ми очікуємо прийняття нового законодавчого акта про працю — важливого документа для кадрової спільноти. Саме цьому нормативно­правовому документу присвячене інтерв’ю з головою підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, народним депутатом України Олександром Дроздиком. Значення Трудового кодексу України як основи національного трудового законодавства неможливо переоцінити. Адже його було задумано як своєрідну «трудову конституцію» України, покликану задати суспільству «правила гри» у сфері трудових відносин. З інтерв’ю ви дізнаєтеся про особливості укладання трудового договору між роботодавцем і працівником, укладання трудового договору в письмовій формі, про практику застосування та легалізації надомної й дистанційної праці та ін.

А ще червень розпочинає період відпусток. У статті «Усе, що потрібно знати про щорічні відпустки» автор розповість, якої тривалості надаються щорічні відпустки, які періоди зараховуються до стажу роботи, що дає право на такі відпустки, у який строк працівника треба повідомити про дату початку вiдпустки. У поточному номері журналу також містяться шпаргалки щодо надання творчої відпустки, відпустки у зв’язку з навчанням, відпусток без збереження заробітної плати тощо.

З інтерв’ю з Оленою Коноваловою ви дізнаєтеся про новий порядок проведення перевірок інспекторами праці. Сподіваємося, що ця корисна інформація дасть змогу уникнути штрафних санкцій з боку відповідних органів.
У нашій постійній рубриці «Кадротека» висвітлені особливості заповнення трудової книжки працівника, що звільняється з власної ініціативи.

Нагадуємо, в наступному місяці ЖУРНАЛУ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА» ВИПОВНЮЄТЬСЯ 15 РОКІВ! Готуємося гідно зустріти цю визначну дату. Дуже вдячні вам, наші читачі, передплатники, за небайдужість до видання. Будьте певні: ми завжди готові допомогти в усіх кадрових ситуаціях!

З повагою,
головний редактор

Ольга Харечко

_________________________________________________________

У № 6 «КАДРИ. Гарячі запитання кадровика» (щомісячного вкладення до журналу “Довідник кадровика”):

VIII ВСЕУКРАЇНСЬКІ КАДРОВІ ЗБОРИ

ТОП-20 гарячих запитань кадровика

Розглядаються найактуальніші запитання  кадровиків, що надходять на гарячу лінію редакції журналу:

  • Як оформити відсутність сумісника на роботі у зв’язку з мобілізацією?
  • Протягом якого періоду на новоствореному підприємстві потрібно укласти колективний договір?
  • Чи передбачено законодавством штрафні санкції за те, що директор працює, а заробітної плати не отримує?
  • Чи може пенсіонер звільнитися з роботи у зв’язку з «виходом на пенсію»?
  • У якому розмірі провадиться оплата за роботу в нічні зміни?

Запитання — відповідь

Сергій КУБАНСЬКИЙ,
заступник голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я
Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, робота на посаді сестри медичної в дитячому будинку?

Світлана ЦИМБАЛЮК,
декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», докт. екон. наук
Як оплачувати працю водіїв, котрі здійснюють міжнародні рейси?

Як правильно донарахувати єдиний внесок, якщо в період перебування працівниці на «лікарняному» у зв’язку з вагітністю та пологами змінився розмір МЗП?

Сергій КРАВЦОВ,
канд. соціол. наук, ст. наук. співроб. Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України
Як правильно організувати роботу змінами?

Олександр ЛАЗОРЕНКО,
експерт із питань страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Які умови надання додаткової відпустки потерпілому, котрий став інвалідом унаслідок нещасного випадку на виробництві, якщо він використав щорічну відпустку до одержання санаторно-курортної путівки?

Тетяна МАКСИМЕНКО,
директор з управління персоналом ТОВ «ІТІ-ГРУП», переможець конкурсу «Кадровик року’2011» у номінації «Управління персоналом»
Як правильно розрахувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, якщо працівники з інвалідністю працюють на 0,3 ставки?

Кіра ТИМ,
консультант з бухгалтерського та податкового обліку
Чи враховується в заробітну плату водія для забезпечення її мінімального розміру надбавка за класність?

_________________________________________________________

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ІНТЕРВЮ З ПРАКТИКОМ

Олександр ДРОЗДИК
Трудовий кодекс України — продукт соціального діалогу
Як змінить Трудовий кодекс України економічне та політичне життя українців? Якою мірою закріплено в ньому інтереси працівників?

Олена КОНОВАЛОВА
Щодо нового порядку проведення перевірок інспекторами праці
Які переваги для роботодавців із прийняттям нового порядку проведення перевірок? Які підстави для здійснення інспекційних відвідувань? Як запобігти штрафним санкціям з боку інспекторів праці?

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Особливості звільнення деяких категорій працівників (п. 72ст. 36 КЗпП)
Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 72 статті 36 КЗпП? Які категорії працівників можуть бути звільнені за цим пунктом? Як правильно оформити наказ про звільнення та запис у трудовій книжці працівника?

КАДРОВІ СИТУАЦІЇ. ВИРІШУЄМО ПРАВИЛЬНО

Микола БОЙКО
Призов працівниці на військову службу за контрактом: чи можливе звільнення?
Які підстави припинення трудового договору за пунктом 3 статті 36 КЗпП? Хто приймається на військову службу за контрактом? Які гарантії працівників, призваних на військову службу за контрактом?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Оксана КАМАНОВА
Прийняття на роботу за безстроковим трудовим договором: поетапні дії
Як оформити наказ про прийняття на роботу і правильно сформулювати запис у трудовій книжці працівника? Які облікові документи потрібно заповнити? У який спосіб повідомити працівника про обробку його персональних даних? Як ознайомити працівника з умовами праці та нормативними актами підприємства? У який строк потрібно повідомити працівника про дату початку відпустки?

Лариса МАРТИНЕНКО
Усе, що потрібно знати про щорічні відпустки
Які є види щорічних відпусток? Якої тривалостінадаються щорічні відпустки? Як правильно скласти графік відпусток?

СУДОВА ПРАКТИКА

Ірина ЛУПОЛ
Адвокатський запит: вимоги до оформлення, строки розгляду, надання відповіді
Як оформлюється адвокатський запит? Які документи додаються до нього? У який строк підприємство повинно розглянути запит? Яку відповідальність передбачено за неправомірну відмову надати інформацію на запит?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Охорона праці vs Кадрова служба: індивідуальний захист працівників у виробничих умовах
Виконання яких робіт передбачає застосування ЗІЗ? Чи існують протипоказання щодо використання ЗІЗ? Як оформити наказ про порядок забезпечення працівників ЗІЗ?

ДІЛОВА МОВА

Оксана БЕЗВЕРХОВА
Складні випадки слововживання в українській мові
Які вислови та слова є калькою з російської мови? Чи відрізняються значення слів «заступник» та «замісник»? Яке тлумачення слова «магазин» та «крамниця»?

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр НОСІКОВ
Описи сучасних професій і посад
Що повинен знати та вміти соціолог? Які кваліфікаційні вимоги до психолога? У чому полягає зміст роботи майстра виробничої дільниці?

ШПАРГАЛКА КАДРОВИКА

Порядок надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці
Відпустки у зв’язку з навчанням
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А І групи
Відпустки без збереження заробітної плати
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
Творча відпустка

КАДРОТЕКА

Зразки записів до трудової книжки про звільнення з ініціативи працівника