Чи повинен роботодавець очікувати на заяву працівника для його поновлення на роботі — Держпраці


Поновлення працівника на роботі відбувається з дати звільнення працівника — на підставі рішення суду, яким визнано таке звільнення незаконним

Головне управління Держпраці розповіло стосовно поновлення на роботі незаконно звільненого. Так, згідно з частиною сьомою статті 235 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Читайте також: «КАДРОВИК.UA», №1, 2020  «Рішення про поновлення на роботі: виконуємо негайно чи чекаємо апеляції?»

ПЕРЕДПЛАТИТИ Головний кадровий журнал України

Живий журнал Електронна версія «КАДРОВИК.UA»

Приписи статті 236 КЗпП не містять застережень, що власник або уповноважений ним орган не відповідає за затримку виконання рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, якщо працівник не вчинив додаткові дії, що вказують на його бажання поновитися на роботі.

Тобто рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника, вважається виконаним, коли роботодавцем видано наказ, розпорядження про допуск до роботи і фактично допущено до роботи такого працівника. Після видання наказу про поновлення працівника на роботі доцільно надіслати копію наказу до державної виконавчої служби, тим самим засвідчивши факт виконання ним відповідного рішення про поновлення працівника на роботі.

Поновлення працівника на роботі відбувається з дати звільнення працівника на підставі рішення суду, яким визнано таке звільнення незаконним, а не з дати винесення судом відповідного рішення.

Після поновлення працівника на роботі, відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої  наказом від 29 липня 1993 року № 58, у трудовій книжці роблять новий запис — про визнання наказу, за яким працівника було звільнено, недійсним і про поновлення на роботі.

Матеріали до теми


Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...