Чи зберігається за працівником право на відпустку після повернення з військової служби?


Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Також у пункті 2 частини першої статті 9 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» зазначено, що час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Тож після демобілізації працівник має право на щорічну основну відпустку на підприємстві, на якому він працював на час призову або укладання контракту. Цим правом він може скористатися будь-коли (і навіть відразу після демобілізації). У разі звільнення незалежно від підстав працівник може отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці

Матеріали до теми


Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів: відповідь Держпраці
Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про ...
Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану: відповідь Держпраці
Так, може. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону ...
Гарантії та заборони щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки
Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). ...