Депутати мають намір зобов’язати підприємства забезпечити надання домедичної допомоги


Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації надання домедичної допомоги»

Метою законопроекту №1516 є зменшення смертності населення України шляхом розширення встановленого законодавством кола спеціально підготовлених осіб, зобов’язаних надавати домедичну допомогу людям, які перебувають у невідкладному стані.

Для цього документом пропонуються відповідні зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я (нова стаття 25-1) та Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (стаття 12), якими передбачається:

розширити визначене законодавством коло осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу, долучивши до нього працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;

— покласти на підприємства, установи та організації усіх форм власності обов’язок щодо забезпечення власним коштом осіб, зобов’язаних надавати домедичну допомогу, відповідною аптечкою;

створити людський ресурс осіб, здатних надавати домедичну допомогу, шляхом включення вимоги щодо обов’язкового набуття навичок з надання домедичної допомоги до стандартів середньої, професійно-технічної й вищої освіти;

— розробити та затвердити правила надання домедичної допомоги;

— встановити державний нагляд (контроль) за організацією надання домедичної допомоги відповідно до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Кількість працівників, яких роботодавець буде зобов’язаний направити для проходження відповідної підготовки, має визначатися за нормами та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Також законопроектом передбачається, що на період навчання та перепідготовки за такими працівниками має зберігатися займана посада за місцем роботи та середньомісячна заробітна плата.

ВР