Реєструйся

Держслужбовців знову намагаються змусити говорити українською мовою


Низка державних службовців найвищих рангів (народні депутати України, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади), а також державні службовці середньої і нижчої ланок, на яких покладено велику відповідальність у справі забезпечення неухильного додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціювання української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, нехтують цим, невиправдано використовуючи недержавну мову.

Народні депутати І. Д. Фаріон та Ю. А. Михальчишин законопроектом № 3494 пропонують внести зміни до Закону України «Про державну службу». Згідно з проектом, посадові та службові особи органів державної влади повинні володіти українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових і професійних обов’язків.

Посадові та службові особи органів державної влади зобов’язані складати іспит з української мови для підтвердження необхідного рівня володіння нею під час виконання ними службових обов’язків. Порядок проведення іспитів затверджується Кабінетом Міністрів України. Відтак, особи, які не володіють українською мовою на рівні, необхідному для виконання ними їхніх посадових обов’язків, не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті.