Додаткові відпустки учасникам бойових дій

Дата публікації: 28.08.2019

Додаткові відпустки учасникам бойових дій

Запитання:
Який порядок надання додаткової відпустки учасникам бойових дій?

Відповідь:
Додаткова відпустка учасника бойових дій може бути використана працівником як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом за наявності документів, що підтверджують право на неї (наприклад, посвідчення учасника бойових дій). 

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

Зазначену гарантію зафіксовано у статті 772 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та у статті 162 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).
Оскільки спеціальних застережень у цих нормах не зроблено, то право на додаткову відпустку мають як основні працівники, так і сумісники. Оплата відпусток здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Порядок надання цієї відпустки має свої особливості, які витікають з того, що ця відпустка не належить до щорічних, а тому норми Закону № 504, передбачені для щорічних відпусток (ст. 10–12), на порядок надання такої відпустки не поширюються. Зокрема:
• така відпустка не може бути перенесена або поділена на частини з причин, зазначених у статті 11 Закону № 504, замінена грошовою компенсацією (навіть при звільненні);
• відкликання працівника з цієї відпустки не допускається;
• відпустку надають понад щорічну основну та додаткову відпустки;
• відпустку надають за календарний рік незалежно від відпрацьованого у цьому році часу. Така відпустка має бути використана працівником протягом календарного року. Відпустку, початок якої припадає на один рік, а закінчення — на наступний, вважають відпусткою за той рік, на який припадає її початок;
• відпустку не продовжують на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Такі дні включають до тривалості додаткової відпустки та оплачують у загальному порядку;
• тривалість додаткової відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни не залежить від стажу їх роботи на підприємстві.

Працівник, який змінює місце роботи в поточному році, матиме право на цю відпустку за новим місцем роботи за умови, що він не використав її за попереднім місцем роботи. Підтвердженням може слугувати довідка, видана попереднім роботодавцем.

Відповідь надали експерти системи «ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ.Кадровик».


ПРИДБАТИ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ