Передплати журнал

Доопрацьований Закон про працю, що замінить КЗпП: документ Мінекономіки


На сайті Міністерства економіки України 23 вересня 2022 року вкотре розмістили проєкт Закону України «Про працю». Він повинен замінити застарілий Кодекс законів про працю України.

Автори документа стверджують, що, порівнюючи із чинним трудовим законодавством, до законопроєкту додатково включені питання щодо:

  • порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору й різних видів строкових трудових договорів;
  • визначення поняття трудових відносин й ознак їхньої наявності;
  • врегулювання гнучких форм організації праці, роботи з підсумованим обліком робочого часу, надомної, дистанційної праці й праці домашніх працівників;
  • вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;
  • реформування порядку й умов надання соціальних відпусток, з урахуванням принципу гендерної недискримінації;
  • впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
  • унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів й угод.

Запропоновано, щоб Закон, у разі його ухвалення, запрацював через шість місяців із дня, наступного за днем його опублікування. Він застосовуватиметься до трудових відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Новинка! Серія вебінарів про трудові договори. Замовляйте просто зараз.

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA

Матеріали до теми


Запроваджено платформу «Національна школа управлінців»
В Україні створено платформу «Національна школа управлінців». Її мета — системне підвищення кваліфікацій керівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової ...