Реєструйся

Доопрацьований Закон про працю, що замінить КЗпП: документ Мінекономіки


На сайті Міністерства економіки України 23 вересня 2022 року вкотре розмістили проєкт Закону України «Про працю». Він повинен замінити застарілий Кодекс законів про працю України.

Автори документа стверджують, що, порівнюючи із чинним трудовим законодавством, до законопроєкту додатково включені питання щодо:

  • порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору й різних видів строкових трудових договорів;
  • визначення поняття трудових відносин й ознак їхньої наявності;
  • врегулювання гнучких форм організації праці, роботи з підсумованим обліком робочого часу, надомної, дистанційної праці й праці домашніх працівників;
  • вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;
  • реформування порядку й умов надання соціальних відпусток, з урахуванням принципу гендерної недискримінації;
  • впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
  • унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів й угод.

Запропоновано, щоб Закон, у разі його ухвалення, запрацював через шість місяців із дня, наступного за днем його опублікування. Він застосовуватиметься до трудових відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Новинка! Серія вебінарів про трудові договори. Замовляйте просто зараз.

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA

Матеріали до теми


За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Нещасний випадок на виробництві: чи нараховувати ЄСВ
Роботодавець надає та оплачує застрахованим особам відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно із Законом України від ...